Frontpage Om os Certificeringer Klyngecertificeret forening

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Klyngecertificeret forening

Vindmølleindustrien er med sit mangeårige arbejde med at samle og samarbejde med virksomhederne i den danske vindindustri anerkendt som innovationsklynge for vindenergi og er derfor optaget i det danske klyngekatalog. 

Vindmølleindustrien er klyngecertificeret af European Cluster Excellence Initiative (ECEI) og er derfor anerkendt som en officiel dansk innovationsklynge for vindindustri. Konkret er Vindmølleindustrien optaget i Styrelsen for Forskning og Innovations Klyngekatalog.

Samlingspunkt for den danske vindklynge
Optagelsen i Klyngekataloget er en bekræftelse af, at Vindmølleindustrien favner bredt som brancheorganisation. Det solide fokus på dedikerede, forretningsudviklende projekter så som Nye standarder i vindindustrien, Udviklingsprogram for underleverandører og Udvikling og omstilling i vindindustrien, hvor der arbejdes både på tværs og ned i vindindustriens værdikæde, cementerer foreningens rolle som det naturlige samlingspunkt for den danske vindklynge.

Certificeringen åbner blandt andet op for lettere adgang til at ansøge EU-midler til at arbejde dedikeret med projekter, der understøtter medlemmernes innovationsarbejde og styrker deres konkurrence.

Bronzecertificering er første skridt på vej mod Guld
Vindmølleindustriens bronzecertificering er den højeste form for certificering, som nye ansøgere kan opnå. Certificeringen er tildelt efter guidelines udarbejdet af European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), hvorved der foretages en benchmark analyse til vurdering af og dokumentation på ansøgerens cluster excellence (god ledelse af klynger og netværk).

Med certificeringen følger en benchmarkrapport, der sammenligner foreningens arbejde med andre lignende organisationer. Rapporten giver gode råd og hjælper med at fokusere foreningens arbejde med at udvikle organisationen. Guldcertificering kan opnås efter 2 år.

Cluster Excellence Denmark

Cluster Excellence Denmark er den nationale supportfunktion for innovative netværk og klynger i Danmark. Visionen er at hjælpe de danske klyngeorganisationer med at blive mere innovative, så virksomhederne kan skabe mere vækst og flere arbejdspladser. 

Læs mere her.

 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Stå stærkere med Vindmølleindustriens netværk

  Gennem sparring med branchekollegaer får du de bedste betingelser for at styrke din forretning.

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Vindmølleindustrien repræsenterer mere end 200 vindvirksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf