Frontpage Netværk og projekter Nye standarder i vindindustrien Delprojekt 2: Nye standarder for kvalitetssikring i produktionen

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Delprojekt 2: Nye standarder for kvalitetssikring i produktionen

Komponentfejl og produktionssvagheder er meget dyre at udbedre, hvis de først opdages, efter en vindmølle er sat i drift. Det er derfor vigtigt at sikre kvaliteten tideligt og gennem alle leddene i en vindmølles produktionsproces. En essentiel forudsætning for at kunne netop dette er at formulere ensartede kvalitetsstyringsprocesser for den danske vindindustri.

20 virksomheder i Vindmølleindustriens eksisterende kvalitetsnetværk (QA-netværk) har været med til at formulere behovet for en vindindustrispecifik APQP-standard, og for træning i APQP. QA-netværket er derfor en del af projektets målgruppe, og vil løbende blive informeret om og inddraget i arbejdet. Netværket tæller vindmøllefabrikanter og deres nærmeste danske underleverandører.

Læs mere om den vindspecifikke kvalitetssikringsstandard på www.apqp4wind.org.

Delprojektet sigter mod at øge kommunikationen om kvalitet på tværs af værdikæden, skabe markante omkostningsreduktioner gennem færre fejl, skabe højere kvalitet i produktionen og opnå hurtigere lancering af nye produkter.

APQP: Advanced Product Quality Planning
Projektet er inspireret af det amerikanske kvalitetsstyringsværktøj ’Advanced Product Quality Planning’ (APQP), som oprindeligt blev udviklet til den amerikanske bilindustri. APQP er et anerkendt og forebyggende standardiseringsværktøj med fokus på produktionsprocesser og kvalitetsstandarder. Det kan anvendes til systematisk at nedbringe produktionsrelaterede fejl i slutproduktet (vindmøllen), allerede inden komponenter, delsystemer og det færdige produkt forlader fabrikken. Delprojektet udvikler en branchetilpasset version af APQP kvalitetssikringsstandarden og uddanner første hold produktionsfolk i brugen af den nye standard for kvalitetssikring.

Målet er at udbrede og tilbyde træning til hele industrien i brugen af APQP kvalitetssikringsstandarden, når denne er færdigudviklet.

Arbejdsgruppe og tidsramme
Delprojektet løber over 3 år. I løbet af projektets første 3-6 måneder etableres en kernearbejdsgruppe, og det præcise omfang for projektet afklares. I løbet af projektets 2. og 3. år indarbejdes den fælles standard i kernearbejdsgruppens virksomheder.

Projektet bygger på anbefalinger fra Vindmølleindustriens eksisterede QA-netværk, hvem derfor er en del af projektets målgruppe. Netværket tæller vindmøllefabrikanter og deres nærmeste danske underleverandører. Fra år 2 udbredes tilbuddet om APQP træning til hele industrien.

Vidste du at?

Industriens Fond har bevilliget 5,4 mio. kroner til projektet, der løber over 3 år fra 2015.

www.industriensfond.dk

Udsnit af medlemmer, som deltager i projektet

 • Vestas Wind Systems
 • Siemens Wind Power
 • KK Wind Solutions
 • LM Wind Power
 • DONG Energy
 • Vattenfall

 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Kommende aktiviteter

  Vi afholder løbende arrangementer for vores medlemmer, politikere, journalister og andre interessenter

 • Én branche - én stemme

  Læs om hvordan vi i Vindmølleindustrien varetager dine interesser i både Danmark og Europa.

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Lige nu repræsenterer Vindmølleindustrien omkring 240 virksomheder


Vindmølleindustrien

Rosenørns Allé 9, 5. sal
DK-1970 Frederiksberg C

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf