Frontpage Netværk og projekter Nye standarder i vindindustrien

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Nye standarder i vindindustrien

En moderne vindmølle har over 50 gange flere driftstimer end en gennemsnitlig bil og udsættes for ekstreme klimapåvirkninger på havet, i arktiske områder og i ørkner. Som en af verdens største serieproducerede maskiner skal den moderne vindmølle derfor kunne klare lidt af hvert. 
 
Samtidig oplever vindindustrien et massivt pres for, at den industrielle udvikling skal gøre vindenergi billigere end konkurrerende energiteknologi og støtte-fri. Standardisering er en af nøglerne til at sikre en verdensførende, billig vindteknologi fremadrettet. 
 
Om projektet
Projektet Nye Standarder i Vindindustrien er en fælles innovationsplatform, hvor vindindustrien går sammen med forskningsverden for at skabe fælles standarder for produktdesign og kvalitetsstyring i produktionsprocessen. I fællesskab sigtes der mod at accelerere modningen af en række områder af strategisk vigtighed for den danske vindindustri, så konkurrenceevnen sikres og omkostningerne reduceres.
 
Formålet med projektet er at redefinere samarbejdsfladerne mellem flere led i værdikæden og udvikle:
 1. Standarder for test & dokumentation af design
 2. Standarder for kvalitetssikring i produktionen
De kompetenceområder, der ensartes og standardiseres i projektet, er områder, hvor de deltagende virksomheder ikke er i direkte konkurrence med hinanden. Dette skaber muligheden for at gøre individuel viden til fælles viden. 
 
Deltagelse i Nye Standarder
Deltagere i Nye Standarder har mulighed for at deltage i et af programmets to delprojekter alt efter virksomhedens fokus og kompetenceområde. I projekterne skabes et rum for innovation for de deltagende virksomheder. Der arbejdes mod at give den danske vindindustri et løft og gøre den endnu mere konkurrencedygtig.
 
Delprojektet udvikler fælles begreber og standarder for tre komponenter i en vindmølle og den første arbejdsgruppe starter arbejdet i efteråret 2015 med supportstrukturer for tårne og fundamenter.

Delprojekt 2: Nye standarder for kvalitetssikring i produktionen
Delprojektet udvikler en branchetilpasset version af APQP kvalitetssikringsstandarden, som er et anerkendt værktøj til at nedbringe produktionsrelaterede fejl i et slutprodukt (i denne sammenhæng en vindmølle) på systematisk vis.

Baggrund

Industriens Fond har bevilliget 5,4 mio. kroner til projektet, der løber over 3 år fra 2015.

www.industriensfond.dk

Læs mere om projekterne:

Delprojekt 1: Nye standarder for test og dokumentation af design

Delprojekt 2: Nye standarder for kvalitetssikring i produktionen

 • Kommende aktiviteter

  Vi afholder løbende arrangementer for vores medlemmer, politikere, journalister og andre interessenter

 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Én branche - én stemme

  Læs om hvordan vi i Vindmølleindustrien varetager dine interesser i både Danmark og Europa.

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Lige nu repræsenterer Vindmølleindustrien omkring 240 virksomheder


Vindmølleindustrien

Rosenørns Allé 9, 5. sal
DK-1970 Frederiksberg C

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf