Frontpage Netværk og projekter Markeds- og planlægningsudvalg

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Markeds- og planlægningsudvalg

Udvalget er et stående udvalg, der fokuserer på rammevilkår for vindmølleudbygningen onshore og kystnært, statslig og kommunal planlægning, test og demonstrationsfaciliteter, og fastholdelse af folkelig accept.

I perioden 2015-2017 vil det primære omdrejningspunkt for udvalgets arbejde være fortsat fokus på gennemførsel af de politiske ambitioner. Det er afgørende, at der fastholdes såvel et politisk som myndighedsmæssigt fokus på, at branchen har de rigtige rammer til at realisere den politiske målsætning om 1.800 MW på land og 1.400 MW på havet frem mod 2020.

Udvalget vil derudover have fokus på, at der er sikre rammer for fortsat afprøvning og demonstration af den nyeste teknologi på et fleksibelt dansk hjemmemarked. Der vil på dette område være fokus på fjernelse af barrierer for opstilling af forsøgsmøller.

Derudover er udvalget aktivt i forbindelse med konkrete aktiviteter og analyser samt en løbende evaluering af kriterierne for planlægning af vindmøller på land.

Centrale temaer for udvalget er:

 • Udbygning onshore og kystnært
 • Statslig og kommunal planlægning, herunder støj og helbred
 • Fastholdelse af opbakningen til vindenergi hos naboer og relevante politiske niveauer, primært i kommunerne
 • Afregning

Hvardan arbejder udvalget?
Udvalget består af 10-12 medlemmer sammensat af repræsentanter fra de to danske vindmølleproducenter, energiselskaberne samt developerne. Vindmølleproducenter og energiselskaber udpeger hver én person til deltagelse i udvalget, og developerne vælger maks. tre personer i kredsen af industrimedlemmer til deltagelse i udvalget.

Der afholdes 1-2 fysiske møder årligt. Mellem møderne i udvalget har sekretariat og udvalgsmedlemmer en løbende dialog om aktuelle problemstillinger og aktiviteter. Udvalget fungerer samtidig som sparringspartner i forbindelse med sekretariatets udarbejdelse af høringssvar.

Udvalget kan sammen med sekretariatet tage initiativ til afholdelse af særlige temamøder og udvalget kan f.eks. sætte ting på dagsordenen til Vindmølleindustriens Developerforum.

Kontakt

Martin Risum Bøndergaard

Martin Risum Bøndergaard

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Politik og analysechef

Home Telefon: +45 3373 0332

Email:

Kontakt

Camilla Holbech

Camilla Holbech

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Souschef

Home Telefon: +45 3373 0343

Email:

 

 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Én branche - én stemme

  Læs om hvordan vi i Vindmølleindustrien varetager dine interesser i både Danmark og Europa.

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Lige nu repræsenterer Vindmølleindustrien omkring 250 virksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf