Frontpage Fakta og analyser Publikationer & rapporter Diverse rapporter & notater

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Diverse rapporter & notater

Nedenfor finder du en række rapporter, der er udgivet af Vindmølleindustrien eller i samarbejde med andre organisationer.
_______________________________________________________________________





Leverandøranalysen viser, at leverandørerne i stort omfang fortsat forventer fremgang i omsætning og beskæftigelse. Vedligeholdelse af marginer er den største udfordring for leverandørerne, der føler prispresset fra de store vindmølleproducenter. 
_______________________________________________________________________

Sektorudviklingsrapport: Vindbranchens vækstlag


 
Sektorudviklingsrapporten sætter fokus på hvordan forskning og tværgående samarbejde kan understøtte potentialet hos leverandørerne til den danske vindenergiindustri.
______________________________________________________________________

Perspectives on how operation & maintenance (O&M) innovations contribute to the reduction of levelized cost of energy (LCOE) in offshore wind parks


 
Perspektiver på, hvordan innovation af O&M (Operation & Maintenance) bidrager til reduktion af LCOE (Levelized Cost Of Energy) for havmølleparker.
______________________________________________________________________

Analyse af leverandører til vindmølleindustrien 2015


 
Rapporten er udgivet i samarbejde mellem Deloitte og Vindmølleindustrien og indeholder en analyse af leverandørerne til vindindustrien.
______________________________________________________________________

DENMARK - WIND ENERGY HUB

 

Læs om virksomheder, løsninger, kompetencer og muligheder i den verdensførende danske vindindustri. Profilbrochuren giver en bred introduktion til branchen. Udgivet september 2014.
______________________________________________________________________

Offshore Wind Industry in Denmark

 
EXECUTIVE SUMMARY

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Aalborg Universitet, Vindmølleindustrien og Offshoreenergy.dk. Rapporten sætter fokus på offshore vindindustriens aktiviteter og udfordringer. 
_______________________________________________________________________

Analyse af leverandører til vindmølleindustrien 2014

Rapporten er udgivet i samarbejde mellem Deloitte og Vindmølleindustrien og indeholder en analyse af leverandørerne til vindindustrien. Analysen tegner et billede af en industri i bedring, der er på vej ud af krisens skygge.

_______________________________________________________________________

Analyse af leverandører til vindmølleindustrien 2013

Rapporten er udgivet i samarbejde mellem Deloitte og Vindmølleindustrien og indeholder en analyse af leverandørerne til vindindustrien. Rapporten viser en forbedring i forhold til tidligere år.

Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien

En rapport af Poul Houman Andersen og Ina Drejer om, hvordan den globale udvikling i vindmølleindustrien har påvirket den danske del af industrien. Publiceret 2012.
______________________________________________________________________

Analyse af leverandører til vindmølleindustrien 2011

Rapporten er udarbejdet af Deloitte. Deloitte præsenterer en analyse af den økonomiske udvikling hos underleverandører i vindmølleindustrien. Analysen dækker 2008 til 2010.
______________________________________________________________________

Profilbrochure for Vindmølleindustrien 2011 (English)

I samarbejde med Invest in Denmark præsenterer Vindmølleindustrien Danmark som Wind Power Hub.
______________________________________________________________________

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen 2009

Rapporten er udarbejdet af Deloitte. Deloitte præsenterer i rapporten en analyse den økonomiske situation og udvikling inden for underleverandørindustrien til vindmøllebranchen for 2006-08.
______________________________________________________________________

Den gode proces

I samarbejde med KL, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Vindmølleforening har Vindmølleindustrien udgivet folderen "Den gode proces" om vindmølleplanlægningen i Danmark.
______________________________________________________________________

Danmark som wind power hub - mellem virkelighed og mulighed, 2006

En rapport af Poul Houman Andersen og Ina Drejer om den danske vindmølleindustri og dens muligheder og udfordringer.
______________________________________________________________________

Rapporter fra Megavind

Danmark som leverandør af konkurrencedygtig havvindkraft

Strategi for forskning, udvikling og demonstration af havvindkraft.

Den fulde rapport findes på engelsk:
Denmark - supplier of competitive offshore wind solutions
Megavind's Strategi for Offshore Wind RD&D
______________________________________________________________________

Afprøvning og demonstration af vindmøller

Analyse af behovet for demonstrationspladser i Danmark samt anbefalinger for planlægning og tiltag på området.
______________________________________________________________________

Vindkraftværker i energisystemet

Analyse af mulige udviklingsområder i forhold til at skabe bedre integration af vindkraft i det danske energisystem.
______________________________________________________________________

Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi

Kortlægning af de vigtigste indsatsområder indenfor vindkraftforskning samt anbefalinger for prioritering af de danske offentlige midler til forskning, udvikling og demonstration.
______________________________________________________________________

Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

Strategi for forskning, afprøvning og demonstration af vindkraftteknologi og for integration af vindkraft i energisystemet.

Engelsk summary af rapporten, Denmarks future as leading centre of competence within the field of wind power
______________________________________________________________________


 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Vindmølleindustrien repræsenterer mere end 200 vindvirksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf