Frontpage Fakta og analyser Publikationer & rapporter

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Publikationer & rapporter

Vindmølleindustrien udgiver hvert år en række forskellige publikationer
 
Herunder finder du de seneste udgivelser og i menuen til venstre finder du vores tidligere udgivelser inddelt efter type.
_______________________________________________________________________

Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien

 

 
Læs om 'Udviklingsprogram for underleverandører i vindmølleindustrien', og hvordan projektet er med til at styrke små og mellemstore virksomheder og deres muligheder for navigere og udvikle sig i en vindindustri i hastig forandring.

Rapporten er udgivet i marts 2017.
______________________________________________________________________    

Analyse af leverandører til vindmølleindustrien
Rapporten er udgivet i oktober 2016 og giver bl.a. et indblik i de forventninger, som leverandørerne i vindmølleindustrien har. ______________________________________________________________________  

Regional Brachestatistik 2016Den regionale branchestatistik omhandler vindmøllebranchens fordeling og betydning for de danske regioner og kommuner. Rapporten er et supplement til den nationale branchestatistik, som viser, at den danske vindmøllebranche er i god form.
______________________________________________________________________

Branchestatistik 2016

 

Læs de nyeste statistikker i Vindmølleindustriens Branchestatistik 2016.

Den danske vindmølleindustris omsætning var i 2015 på 108,4 mia. kr. inkl. de danske energiselskabers vindaktiviteter. Eksporten lå på 48,3 mia. kr., og udgjorde dermed 4,6 pct. af den totale danske eksport i året. Antallet af medarbejdere var i 2015 31.251. Dermed var 2015 et år med fremgang i både omsætning og antal medarbejdere, mens eksporten gik tilbage set i forhold til 2014.
______________________________________________________________________

Én branche- én stemme

 Brochuren giver en bred indsigt i, hvad der skal til for, at Danmark også i fremtiden kan indtage en førerposition som global vindenergi-hub.

Du kan læse om hvordan vi i Vindmølleindustrien varetager dine interesser i både Danmark og Europa, og hvordan vi arbejder på at sikre din virksomhed de bedste muligheder for at udvikle og styrke forretningen. 
 
____________________________________________________________

Vindbranchens vækstlag


 
Sektorudviklingsrapporten sætter fokus på hvordan forskning og tværgående samarbejde kan understøtte potentialet hos leverandørerne til den danske vindenergiindustri.
______________________________________________________________________

O&M's bidrag til reduktion af offshore omkostninger


 
Perspektiver på, hvordan innovation af O&M (Operation & Maintenance) bidrager til reduktion af LCOE (Levelized Cost Of Energy) for havmølleparker.
______________________________________________________________________

Analyse af leverandører til vindmølleindustrien 2015


 
Rapporten er udgivet i samarbejde mellem Deloitte og Vindmølleindustrien og indeholder en analyse af leverandørerne til vindindustrien.
______________________________________________________________________

Regional Branchestatistik 2015


 
Læs de nyeste regionale statistikker i Vindmølleindustriens Regional Branchestatistik 2015.

__________________________________________________________________

Branchestatistik 2015

 

Læs de nyeste statistikker i Vindmølleindustriens Branchestatistik 2015.
______________________________________________________________________

State of Green White Paper: Wind energy moving aheadThe White Paper is published by the Danish Wind Industry Association and State of Green. Here, we have gathered lessons learned and state-of-the-art case examples from different Danish players and legislators with in the wind energy sector, showing for example how to integrate wind, invest in wind and how to optimize products to make more wind energy for less money.
_______________________________________________________________________

Offshore Wind Denmark: A United Industry Thinking Big


 

The magazine is published by the Danish Wind Industry Association and Offshoreenergy.dk. It is a EWEA OFFSHORE special about offshore wind in Denmark addressing Denmark’s unique position and takes you on a tour through our offshore wind seascape. 
_______________________________________________________________________

Megavind - Increasing the Owners Value of Wind Power PlantsDenne rapport fra Megavind omhandler mulige løsninger, som kan øge værdien af den producerede elektricitet fra vindmøller i områder med en høj andel af vindkraft i energisystemet. Rapporten har kun fokus på teknologiløsninger, som leveres af vindmøllen eller vindkraftværket. Den omhandler ikke forbedringer af det overordnede energisystem og heller ikke aftagerløsninger så som elbiler mm, selvom disse vil kunne bidrage til at øge værdien af den vindkraftproducerede elektricitet.
_______________________________________________________________________

DENMARK - WIND ENERGY HUB

 

Læs om virksomheder, løsninger, kompetencer og muligheder i den verdensførende danske vindindustri. Profilbrochuren giver en bred introduktion til branchen. Udgivet september 2014.
______________________________________________________________________

Offshore Wind Industry in Denmark

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Aalborg Universitet, Vindmølleindustrien og Offshoreenergy.dk. Rapporten sætter fokus på offshore vindindustriens aktiviteter og udfordringer. 

Læs rapportens executive summary (engelsk)
_______________________________________________________________________

Branchestatistik 2014

Den danske vindmølleindustris omsætning var i 2013 på 80,4 mia. kr. og eksporten lå på 48,7 mia. kr., svarende til en eksportandel på 61 pct. Antallet af medarbejdere var i 2013 27.490, og dermed var 2013 et år med en lille tilbagegang i forhold til 2012.

 _______________________________________________________________________

Analyse af leverandører til vindmølleindustrien 2014

Rapporten er udgivet i samarbejde mellem Deloitte og Vindmølleindustrien og indeholder en analyse af leverandørerne til vindindustrien. Analysen tegner et billede af en industri i bedring, der er på vej ud af krisens skygge.

_______________________________________________________________________

The Danish Wind Power Hub

Denne rapport er Megavinds nyeste hovedstrategi, der erstatter Megavinds første udspil fra 2007. Strategien omhandler forskning, udvikling, demonstration og innovation inden for vindteknologi og integration af vindenergi i energisystemet. Strategien forefindes udelukkende på engelsk.

Læs Megavinds tilhørende Offshore Roadmap

_______________________________________________________________________

Nationale transportkorridorer for vindmølletransporter

Vindmølleindustrien, regioner og kommuner er blevet enige om en række konkrete anbefalinger til vejforbedringer, der skal sikre mere smidige vindmølletransporter i fremtiden til glæde for vindindustrien, samfundet og almindelige bilister.

Læs selve rapporten

Læs pressemeddelelsen

Download alle bilag: 
https://www.dropbox.com/sh/k3wctqmsc4bdrpl/dCG5Pv2TIq?m

_______________________________________________________________________

Udvikling og omstilling i vindmølleindustrien

En rapport af Poul Houman Andersen og Ina Drejer om, hvordan den globale udvikling i vindmølleindustrien har påvirket den danske del af industrien. Publiceret 2012.

Læs rapporten på engelsk her

________________________________________________________________________

Vindenergi er vejen frem

Vindmølleindustriens tillæg til Dagbladet Børsen 13. april 2012. Fokus er i denne udgave på de særlige danske kompetencer, fremtidens energi, udvikling og innovation.
_________________________________________________________________________

Den gode proces

 


I samarbejde med KL, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Vindmølleforening har Vindmølleindustrien udgivet folderen "Den gode proces" om vindmølleplanlægningen i Danmark.

Du kan læse flere rapporter fra Vindmølleindustrien her _____________________________________________________________________________


 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Én branche - én stemme

  Læs om hvordan vi i Vindmølleindustrien varetager dine interesser i både Danmark og Europa.

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat


Vindmølleindustrien

Rosenørns Allé 9, 5. sal
DK-1970 Frederiksberg C

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf