Frontpage Energipolitik og planlægning Onshore Planlægning lokalt

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Planlægning lokalt

For at sikre en langsigtet og succesfuld vindmølleplanlægning er det vigtigt, at der er fokus på helhedsløsninger.

Stat, kommuner, vindmølleejere, borgere og organisationer i lokalområdet spiller derfor en stor rolle i forhold til at løfte fremtidens vindmølleplanlægning på en balanceret måde, der skaber forudsigelighed og sikkerhed for udviklere af vindmølleprojekter. Samtidig er det vigtigt, at der tages hensyn til natur, landskabsinteresser, inddragelse af lokale borgere og udviklingen i lokalområdet. 

Læs mere om planlægning for vindmøller på videnomvind.dk  

Lokalsamfundet er en vigtig del af at skabe en succesfuld proces i vindmølleplanlægningen. Borgerne er lokalsamfundets stemme, og kan bidrage med betydningsfuld viden om lokalområdet i vindmølleplanlægningen.

Derfor er det vigtigt, at borgerne inddrages tidligt i planlægningen, og at der er reel dialog med kommunen og projektudvikleren omkring kommende projekter.

"Den gode proces"
Som inspiration til at opnå en velfungerende langsigtet vindmølleplanlægning har Vindmølleindustrien i samarbejde med Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Vindmølleforening udarbejdet folderen ”Den gode proces - Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægningen?”.

Folderen giver generel information om, hvilke initiativer der kan tages for at sikre et godt planlægningsforløb.

Retningslinjer for planlægning

Det er kommunerne, som har ansvaret for vindmølleplanlægning. Erhvervsstyrelsen bidrager med retningslinjer, viden og udvikling af værktøjer til brug i planlægning. Læs mere om planlægning og regler på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Læs mere


 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Vindmølleindustrien repræsenterer mere end 200 vindvirksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf