Frontpage Energipolitik og planlægning Offshore Kystnære havmølleparker

Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Kystnære havmølleparker

Energiaftalen fra marts 2012 åbnede op for 500 MW kystnære havmølleparker, hvoraf de 50 MW blev reserveret til teknologidemonstrerende projekter. De kystnære havmølleparker vil blive bygget i 3-4 af udpegede  områder, som fordeler sig fra den jyske vestkyst til Bornholm. Parkerne vil blive udbudt for at sikre elforbrugerne de lavest mulige udgifter til PSO-omkostninger, og det forventes, at de vil blive udbudt i 2014-2015 med mulighed for nettilslutning fra 2017.

Rammerne for de kystnære havmølleparker blev fremlagt som lovforslag i februar 2013, hvorefter de endelige rammer for de kystnære parker nu er i gang med at blive fastlagt. Det er forventningen, at den endelige model vil ligge tæt op ad følgende: 

 • Der udbydes i alt 450 MW til opførelse i 6 potentielle områder, se kort via link
 • Byderne, der tilbyder at opføre og drive parkerne til det laveste tillæg i ca. 12 år, får retten til at opføre og drive projektet
 • Der må max opstilles 200 MW i hvert af de seks områder, men de 200 MW kan godt bestå af flere projekter
 • Projektejerne finansierer selv nettilslutningen frem til kysten, herefter tager enten det regionale distributionsselskab eller Energinet.dk over og finansiere den øvrige nettilslutning
 • 20 pct. af projekterne vil blive udbudt til lokale borgere i de nærliggende kommuner, som projekterne grænser op til
 • Hvis det lokale medejerskab overstiger 30 pct. af projektet, så vil ejerne modtager 1 ekstra øre/kWh i bonus. De 30 pct. vil blive udgjort af borgere, som har købt en andel, og lokale virksomheder, hvis individuelle ejerskab ikke må overstige 5 pct. i forhold til de 30 pct. og dermed evt. udbetaling af bonus. De lokale virksomheder må dog gerne eje mere end 5 pct. af projekterne som helhed
Teknologidemonstrerende projekter
Ud af de i alt 500 MW bliver der reserveret 50 MW til teknologidemonstrerende projekter. De 50 MW vil blive fordelt efter et kriterium om, at projekterne skal demonstrere offshoreløsninger, som kan bidrage til at reducere Cost of Energy på fremtidige offshore parker – både kystnære og havbaserede parker. De teknologidemonstrerende projekter kan frit vælge opstillingsted, givet at der kan opnås byggetilladelse til projektet, og de vil modtage en fastlagt feed-in-tariff på 70 øre/kWh i 50.000 fuldlasttimer.
 

Kontakt

Martin Risum Bøndergaard

Martin Risum Bøndergaard

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Politik og analysechef

Home Telefon: +45 3373 0332

Email:


 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Stå stærkere med Vindmølleindustriens netværk

  Gennem sparring med branchekollegaer får du de bedste betingelser for at styrke din forretning.

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Vindmølleindustrien repræsenterer mere end 200 vindvirksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf