Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

VE-loven

VE-loven indeholder fire ordninger, som har til hensigt at fremme opbakningen til vindenergi. De bliver alle administreret alle af Energinet.dk. 

Køberetsordningen giver naboer og omboende mulighed for at købe ejerandele i et kommende vindmølleprojekt. Køberetsordningen forpligter opstillere af nye vindmøller til at udbyde min. 20 % af projektet til lokale borgere. Opstilleren står selv for udbuddet af andelene, men skal overholde en række lovkrav. 
 
Værditabsordningen giver den berørte borger ret til at søge om erstatning for tabt ejendomsværdi, hvis der sker en værdiforringelse på mere end 1 pct. af en naboejendoms værdi forårsaget af opstilling af en vindmølle. 

Læs også: Energistyrelsens huspris analyse

Som følge af VE-loven stiller energinet.dk også en garantiordning  til rådighed for lokale vindmøllelaug og vindmølleinitiativer, hvor op til 500.000 kroner kan stilles i garanti i forbindelse med lån til finansiering af forundersøgelser til nye vindmølleprojekter.
 
Den grønne ordning betyder, at kommuner kan søge om tilskud på 88.000 kr. for hver opstillet megawatt til kulturelle initiativer og grønne projekter, der skal bidrage til at fremme accepten af vedvarende energi. Det betyder, at en kommune, der over en periode opstiller 50 MW, vil have 4,4 millioner kroner til rådighed til sådanne projekter.
 

 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Én branche - én stemme

  Læs om hvordan vi i Vindmølleindustrien varetager dine interesser i både Danmark og Europa.

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Lige nu repræsenterer Vindmølleindustrien omkring 200 virksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf