Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Miljøpåvirkninger

Undersøgelser viser, at vindmøller normalt ikke har nogen negativ påvirkning på hverken økosystemet eller dyrene i naturen. Når vindmøllerne opsættes, skal det gøres hensigtsmæssigt i forhold til landskabet. 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer fastlægger i forbindelse med vindmøller, at den relevante myndighed (kommunen for landvind og Energi-, forsynings- og klimaministeriet for havvind), skal træffe en screeningsafgørelse, som fastlår, hvorvidt et konkret vindmølleprojekt vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Vindmøller er dermed omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM).

Dette sker på baggrund af en vurdering af en række elementer om projektets karakteristika, projektets placering ift. miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Fugle 
Undersøgelser har vist, at den fremherskende myte om at vindmøller og fugle kolliderer er og bliver en myte. Risikoen for sammenstød er minimal - den anses for at være under 0,1 promille.
 
Fuglene kan se og fornemme møllen, fordi den bevæger sig. Derfor flyver fuglene oftest uden om møllerne, langs med dem eller simpelthen bare højere op. Dette kan ses i forhold til højspændingsledninger, som ikke bevæger sig, og hvor fuglene oftere kolliderer med ledninger.
 
Oftest vænner fuglene sig i vindmølleområder sig til møllerne og lader sig ikke påvirke af dem. Nogle arter er dog følsomme og undgår derfor at søge føde eller hvile ved møllen.

Støj fra møllen og vingernes bevægelse kan påvirke fuglene, men det er forskelligt fra art til art, hvordan fuglene reagerer.
 

 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Lige nu repræsenterer Vindmølleindustrien omkring 200 virksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf