Frontpage Energipolitik og planlægning Nabo til en vindmølle Holdninger til vindmøller

Holdninger til vindmøller

Der er god opbakning til udbygning med vind i Danmark. 

I en Megafon-undersøgelse fra december 2015 har 92 pct. af de adspurgte angivet, at de mener, der bør udbygges med vindenergi og 85 procent af de adspurgte har tilkendegivet, at de foretrækker vind som den energiform, Danmark bør satse på at udbygge. 
 
En undersøgelse gennemført blandt 1.278 naboer til 125 vindmøller af Jysk Analyse viser, at også naboer til vindmøller er overvejende positive i forhold til naboskabet. Analysen  viser, at 81 pct. af naboerne ikke oplever nogle ulemper ved naboskabet, mens kun 4 pct. af naboerne føler sig generet 'i høj grad' af støjen fra vindmøllerne, og 5 pct. 'i nogen grad'. Se hele analysen.
 
Den kritiske debat om placering af vindmøller og konkrete projekter er en naturlig og nødvendig del af den demokratiske debat. Debatten om vindmøller foregår desværre ofte på et mytebaseret grundlag. Vindmølleindustrien deltager via 'Viden om Vind' i den lokale debat og formidler viden om vindmøller på land til alle interesserede, borgere såvel som lokalpolitikere, embedsmænd og øvrige aktører i den lokale beslutningsproces. Læs mere.
 
 

 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Kommende aktiviteter

  Vi afholder løbende arrangementer for vores medlemmer, politikere, journalister og andre interessenter

 • Windpower Wiki

  Windpower Wiki er en omfattende introduktion til historien og teknologien bag vindmøller!

 • Stå stærkere med Vindmølleindustriens netværk

  Gennem sparring med branchekollegaer får du de bedste betingelser for at styrke din forretning.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf