Frontpage Energipolitik og planlægning Nabo til en vindmølle Holdninger til vindmøller

Holdninger til vindmøller

Der er god opbakning til udbygning med vind i Danmark. 

I en Megafon-undersøgelse fra december 2015 har 92 pct. af de adspurgte angivet, at de mener, der bør udbygges med vindenergi og 85 procent af de adspurgte har tilkendegivet, at de foretrækker vind som den energiform, Danmark bør satse på at udbygge. 
 
En undersøgelse gennemført blandt 1.278 naboer til 125 vindmøller af Jysk Analyse viser, at også naboer til vindmøller er overvejende positive i forhold til naboskabet. Analysen  viser, at 81 pct. af naboerne ikke oplever nogle ulemper ved naboskabet, mens kun 4 pct. af naboerne føler sig generet 'i høj grad' af støjen fra vindmøllerne, og 5 pct. 'i nogen grad'. Se hele analysen.
 
Den kritiske debat om placering af vindmøller og konkrete projekter er en naturlig og nødvendig del af den demokratiske debat. Debatten om vindmøller foregår desværre ofte på et mytebaseret grundlag. Vindmølleindustrien deltager via 'Viden om Vind' i den lokale debat og formidler viden om vindmøller på land til alle interesserede, borgere såvel som lokalpolitikere, embedsmænd og øvrige aktører i den lokale beslutningsproces. Læs mere.
 
 

 • Kommende aktiviteter

  Vi afholder løbende arrangementer for vores medlemmer, politikere, journalister og andre interessenter

 • Én branche - én stemme

  Læs om hvordan vi i Vindmølleindustrien varetager dine interesser i både Danmark og Europa.

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Lige nu repræsenterer Vindmølleindustrien omkring 200 virksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf