Nyhedsbrev:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

Afstand

Vindmøller kan ses i landskabet. Vindmøller op til 150 meter kan opstilles i Danmark på land, og de skal helst stå forholdsvis frit og åbent, fordi det er dér, der er mest vind. Hvis man har været vant til, at energiproduktion ikke er synlig, fordi man ikke selv bor ved siden af et kraftværk eller en højspændingsmast, kan en vindmølle rage meget op i landskabet.

For vindmøller gælder både skrappere afstands- og støjkrav end for fx højspændingsledninger og kraftværker.

Det er møllens indpasning i landskabet og afstanden til nærmeste naboer, der er det bærende for placeringen af kommende vindmøller.

Minimumsafstanden mellem en vindmølle og en beboelsesejendom er i bekendtgørelse om planlægning for vindmøller fastlagt til mindst 4 gange totalhøjde af vindmøllen. Sammen med støjgrænseværdien sikrer afstandskravet, at naboer til vindmøller ikke belastes uforholdsmæssigt meget af visuelle eller støjmæssige gener som følge af naboskabet. 

 

Rapport om afstandskrav til veje og jernbaner


 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Kommende aktiviteter

  Vi afholder løbende arrangementer for vores medlemmer, politikere, journalister og andre interessenter

 • Tal med den rette

  Se listen over medarbejdere i Vindmølleindustriens sekretariat

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Lige nu repræsenterer Vindmølleindustrien omkring 200 virksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf