Frontpage Aktuelt Debat Vi hilser debatten velkommen, men…

23.06.11

Vi hilser debatten velkommen, men…

Vindmøllebranchen er naturligvis lige så interesseret som politikerne i, at borgerne bakker op om vindmøller i deres nærmiljø. Dels fordi møllerne bidrager til et renere klima og miljø, og dels fordi de er en god forretning for virksomhederne - og dermed for Danmark.

Vi lytter til kritikken og indgår gerne i dialog, når der skal findes nye løsninger på lokale beboers bekymringer. Vi ønsker at finde frem til acceptable løsninger for alle parter og møder i reglen venlighed fra lokale borgere, når vi indbyder til dialog. Andre gange bliver vi mødt med en noget hårdere debat, hvor der arbejdes hårdt for at miskreditere vindmøller og vindkraft i Danmark.

Vindmølleindustrien har nu gennemført en analyse af, hvad der rent faktisk bliver skrevet om på debatsiderne, hvor mange indlæg er for eller imod vindmøller, og hvem er afsenderne bag disse indlæg. Konklusionen er noget overraskende:

De samme fem personer står for 67 % af alle indlæg mod vind
Siden nytår i år har der i alt været bragt 347 debatindlæg i landets medier, der handler om vindkraft. Det er indlæg om planlægning, støj, økonomi, PSO’en, regeringens energistrategi og meget andet. Af de 347 indlæg har 279 indlæg været imod udbygningen af vindmøller. Det mener vi selvfølgelig er ærgerligt.

Hvad vi dog synes er værd at lægge mærke til er, at alene fem personer har skrevet mere end 67 pct. af alle indlæg mod vindmøller. 2/3 af alle indlæg mod vindkraft i Danmark er formuleret af blot fem (5) personer! Så det er næppe tegn på, at modstanden mod vindkraft er eksploderet, som det nogle steder er refereret. Mere rimeligt er det vel at sige, at den meget snævre kerne af modstandere har intensiveret skriveriet markant. Mest iøjnefaldende er det, at en enkelt person har fået optaget ikke mindre end 113 debatindlæg mod vindkraft siden nytår alene. Ofte er det det samme indlæg, der turnerer rundt i en række af landets aviser.

Lad kvalitet vinde over kvantitet
Vi hilser altid en debat om fremtidens energiforsyning og ikke mindst vindmøller velkommen. Det gør vi også, når det handler om planlægningen ude i kommunerne, hvor der flere steder er en bekymring for de kommende naboskaber.

Men samtidigt må vi også appellere til en smule snusfornuft, når argumenterne imod vind vurderes. Alle har en ret til at blive hørt, men det er vel ikke rimeligt at lade en snæver debativrig personkreds diktere fremtidens energipolitik.

For det kan virke voldsomt, at der siden nytår har været bragt 279 negative indlæg, hvis ikke man ved, at 67 pct. er skrevet af blot fem personer – og at der i øvrigt meget ofte er tale om samme indlæg, der blot går igen i flere medier. Og det kan virke voldsomt, at der nu er oprettet 112 modstandsgrupper mod vindmøller, hvis ikke det oplyses, at medlemskredsen blot tæller ca. 2000 personer – eller hvad der svarer til det antal andelshavere, der er i den ene af de to møller, der står ved Avedøre.

Tallene fortæller en mere nuanceret historie, end den vi ofte mødes med af politikere. Se f.eks. Eyvind Vesselbos indlæg fra den 8. juni her på Altinget.dk

I Vindmølleindustrien tager vi den lokale planlægning alvorligt, og vi er ganske på bølgelængde med klima- og energiministeren, når hun siger, at den lokale planlægning skal foretages – ja, lokalt. Men vi opfordrer til, at vi alle ser på de faglige og saglige argumenter for og imod vindkraftens udbygning og bedømmer hinandens argumenter på kvalitet – ikke kvantitet.

Af Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien.
Bragt på Altinget.dk I Energi & Klima d. 23. juni.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf