Frontpage Aktuelt Debat Regeringens grønne optimisme skal smitte af i EU

25.01.17

Regeringens grønne optimisme skal smitte af i EU

Tiden er inde til, at Danmark i energiforhandlinger i EU igen tilslutter sig de lande, der mener det alvorligt med et ambitiøst grundlag for energipolitikken frem mod 2030 i EU.

I slutningen af november sidste år fik Danmark en ny regering og et nyt regeringsgrundlag. Et grundlag, der i større omfang lægger op til at spille på de kompetencer, som Danmark har på området for vedvarende energi.

Vi skal i 2030 have mindst 50 procent af vores energiforbrug dækket af vedvarende energi, ligesom vi skal være de første til at installere havvindmølleparker uden tilskud.

Når jeg fremhæver disse to elementer fra grundlaget, er det fordi, at de har – eller bør have – en stor indflydelse på de kommende energiforhandlinger i EU, herunder forhandlingerne om Vinterpakken.

Overordnet set er Vinterpakken et godt udspil, der indeholder gode bud på de ’færdselsregler’, der skal gælde på vejen hen imod en decideret Energiunion. Dog har pakken den svaghed, at den ikke lægger op til at øge andelen af vedvarende energi på EU-plan nævneværdigt.

Målet på mindst 27 procent på EU-niveau er desværre langt fra ambitiøst og er på ingen måde med til at drive en relevant udvikling og omstilling af energisystemet fra sort til grønt. Ambitionen må være mindst 30 procent og gerne med en bindende forpligtelse i hvert medlemsland. Det er her, at den danske regering kommer ind i billedet.

Danmark, danskerne, klimaet og regeringen har nemlig utroligt meget at vinde ved at have et højere EU-mål med mindst 30 procent vedvarende energi.

Vi skal gå forrest
Ambitionen om 30 procent er tidligere foreslået af Europa-Parlamentet, men blev i 2014 slækket til et mål på mindst 27 procent af stats- og regeringscheferne i EU, blandt andet efter modstand fra Polen.

Siden 2014 er der dog sket utroligt meget politisk og teknologisk. Paris-aftalen understreger, at verden er klar til at nedbringe forureningen med CO2, og de seneste priser på vedvarende energi i form af både sol og vind understreger, at det ikke er økonomisk uoverkommeligt, særligt med tanke på de store fordele, som EU vil have af at producere mere energi selv og dermed importere mindre fra andre regioner.

Den danske regering har med 50 procent-målet for 2030 sat en barre, der er relevant med tanke på det høje niveau, som Danmark allerede befinder sig på. De danske meritter inden for vedvarende energi og den grønne omstilling skyldes i høj grad, at vi har satset på at udbygge med vindenergi, som vi er verdensmestre i at udvikle, teste og producere i Danmark.

Hvis den danske regering, med afsæt i den grønne optimisme, får løftet EU’s mål for vedvarende energi til mindst 30 procent, vil det derfor være til direkte fordel for blandt andet vindmølleindustrien i Danmark, som vil opleve en øget efterspørgsel.

Sagt på en anden måde håber jeg, at regeringens grønne optimisme betyder, at regeringen vil kæmpe aktivt for at hæve målet til mindst 30 procent vedvarende energi, og at Danmark vil vende tilbage til den progressive lejr sammen med nogle af vores ligesindede samarbejdspartnere i EU.

Tilskudsniveauet bestemmes af EU
Regeringen lægger op til, at Danmark skal være det første land, hvor havvindmølleparker installeres uden tilskud. Denne ambition deler jeg med regeringen, da målet altid må være, at der gives så lidt tilskud som muligt.

Den skinbarlige sandhed er dog bare den, at hverken havvindmøller, kulkraftværker, atomkraft eller nogen anden elproduktionsteknologi kan bygges i de markeder, der omgiver Danmark, uden at der gives tilskud.

For at nå i mål med ambitionen, så kræver det, at markedet for vedvarende energi har en relevant størrelse, der sikrer, at der er konkurrence og nok markedsvolumen til, at produktudviklingen drives hurtigere frem, og her foreslår et EU-måltal på 27 procent ikke meget.

Selvom teknologierne bliver billigere, vil der dog fortsat være behov for tilskud, da elprisen i sig selv er så lav, at den ikke kan finansiere udbygningen med vedvarende energi.

I 2017 har den danske regering – og de andre europæiske regeringer – en åbenbar mulighed for at gøre noget ved denne udfordring. Det sker ved forhandlingerne om EU-kvotehandelsessystemet, ETS, hvor CO2-kvoteprisen er så lav, at det ikke giver prissignal til megen grøn omstilling.

EU-landene kan med fordel se til Danmark og tage ved lære af den grønne optimisme, og samtidig bør Danmark gå forrest blandt de progressive lande og sikre et relevant ambitionsniveau for såvel CO2-prisen og VE-målene for 2030.

De to håndtag er essentielle for hastigheden og prisen på den grønne omstilling. Tiden er inde til, at Danmark igen i energiforhandlinger i EU tilslutter sig de lande, der mener det alvorligt og lægger sporene for et ambitiøst grundlag for energipolitikken frem mod 2030, så vi meningsfyldt kan sige, at EU er ’no. 1 in renewables’.

Debatindlægget er skrevet af Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien.

Indlægget er bragt på Altinget.dk den 25. januar 2017.

Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf