Frontpage Aktuelt Debat Østerild er det rigtige sted

23.07.11

Østerild er det rigtige sted

Hvorfor kan man ikke nøjes med modelforsøg, når man skal teste vindmøller, spørger Bjørn Wilkie om i JP 19/7.

Det korte svar er, at det gør man også, når udviklingsarbejdet med en ny mølle er på et langt tidligere stadie. Men model- og computersimuleringer kan ikke stå alene. Der er krav om, at nye møller gennemtestes under hårde vejrforhold, så man ved, at den nye mølle lever op til både tekniske og lovmæssige krav. Det kan man kun i fuld skala, og det kan man kun på land. Prototyper som dem, der vil blive opstillet på Østerild, skal belastes med en høj og varierende vind. Møllerne skal testes til grænsen og nogle gange over, så evt. tilpasninger af designet sker i testfasen. Den høje og varierende vind findes kun på land.

Der er naturligvis også høje vindhastigheder på havet, men intensiteten af vindens turbulens er væsentligt mindre offshore, og veldefineret turbulens er vigtigt i et testforløb. Hvis Danmark fortsat skal være helt i front på vindmølleområdet ved at udvikle den næste generation af vindmøller, er det helt afgørende, at vi får adgang til nye test- og demonstrationsfaciliteter. De danske virksomheders fortsatte investeringer i forskning og udvikling er i høj grad bundet op på Østerild, som er den bedst egnede placering for et nationalt testcenter i Danmark. Der er ikke fra nogen side kommet forslag til mere egnede placeringer end i Østerild.

Testcenter af høj kvalitet
Østerild er den rigtige placering for et nationalt testcenter. Kun ved at have et testcenter af høj kvalitet kan vi bevare og udbygge det særlige kompetenceområde, vindmølleindustrien repræsenterer i Danmark. Vi er i dag verdens førende på teknologiudvikling, hvilket ikke alene skyldes, at de store producenter har nogle af verdens største forsknings- og udviklingsafdelinger i Danmark.

Intet andet sted i verden har vi hele den brede kreds af leverandører samlet på så koncentreret geografisk område som i Danmark. En leverandørkreds, som i høj grad vil få gavn af testcentret i Østerild, da det er med til at bevare det høje vidensniveau i Danmark.

Bragt i Jyllands-Posten d. 23. juli 2011


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf