Frontpage Aktuelt Debat Kriegers Flak afslutter turbulent politisk forløb

08.11.16

Kriegers Flak afslutter turbulent politisk forløb

I dag er der budfrist på havmølleparken Kriegers Flak, der med 600 MW bliver Danmarks suverænt største havmøllepark, når den står færdig i 2021. Derfor har der også været historisk stor interesse for at vinde rettigheden til at bygge den store Østersøpark, der som noget helt nyt bliver koblet både til det tyske og danske elnet til gavn for forsyningssikkerheden generelt og på Sjælland i særdeleshed. I alt seks internationale konsortier, bestående af en perlerække af Nordeuropas førende energiselskaber, er tilbage i konkurrencen om at levere den mest konkurrencedygtige pris, hvilket betyder, at prisen bliver så lav som markedet overhovedet kan levere.

På trods af, at dagen i dag er en glædens dag og en milepæl i dansk energipolitik, er det ikke til at komme uden om den politiske usikkerhed, der igennem mange måneder har skabt uro i markedet og energibranchen.

Usikkerheden illustreres ved at regeringen åbent taler om at aflyse Europas til dato billigste havvindmølleparker, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord (såkaldte kystnære havvindmølleparker), og Dansk Folkeparti ligeledes har ytret ønske om at aflyse store dele af energiaftalen, herunder Kriegers Flak. Der er dog heldigvis ansvarlige partier, der sætter den grønne omstilling, jobskabelsen, dansk økonomi og investeringssikkerhed højt, og derfor vil holde fast i energiaftalen og gennemførelsen af Vesterhav Syd og Nord.

En endelig godkendelse af såvel Kriegers Flak som de kystnære havvindmølleparker skal falde på plads samtidig med, at der laves en politisk aftale om PSO’en, hvor forhandlingerne i praksis er sat på pause. En pause, der varer indtil at prisen for Kriegers Flak er offentliggjort, hvilket noget atypisk ventes at ske allerede i morgen den 9. november.

Prisfald leverer ønsket milliardbesparelse
Når der ventes på budprisen på Kriegers Flak, er det med god grund, da de seneste års prisfald på havvind betyder, at der vil skulle findes betydeligt færre penge i PSO-forhandlingerne end oprindeligt antaget.

Regeringen lægger i sin Helhedsplan op til, at der skal findes PSO-besparelser på 7,2 mia. kr. frem mod 2025. Bliver vinderprisen på Kriegers Flak på 65 øre/kWh eller derunder vil prisfaldet på havvind have leveret mere end regeringens ønskede besparelse jf. tabellen. En vinderpris under 65 øre på Kriegers Flak vil derfor på en og samme tid kunne finansiere de kystnære parker, og redde tusindvis af jobs og ikke mindst hele troværdigheden omkring den danske energipolitik.

Tid til grøn optimisme
I vindmølleindustrien appellerer vi til at de politiske partier hurtigst muligt efter at vinderprisen for Kriegers Flak er kendt, sætter sig sammen og sætter punktum for et uskønt kapitel i energipolitikken i Danmark. Tillid, troværdighed og optimismen bør tilbage i højsædet i dansk energipolitik, hvor der er så meget at være stolt af. I morgen er jeg sikker på, at vi igen kan finde det brede smil frem og ranke ryggen over hvad vi kan præstere i Danmark, når industri og politikere i fællesskab sætter handling bag ordene om en grøn omstilling, der skaber jobs og sætter Danmark på verdenskortet som et eksempel til efterfølgelse.
Debatindlægget er skrevet af Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien.

Indlægget er bragt på Altinget.dk 8. november 2016.

Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf