Frontpage Aktuelt Debat Grøn omstilling bliver dyrere uden landvind

20.03.17

Grøn omstilling bliver dyrere uden landvind

Landvindmøller er den billigste grønne energi i Danmark. Den kan opfylde den politiske målsætning om mere vedvarende energi med færrest omkostninger for danskerne. Erhvervslivet er klar til at indfri målsætningen, men det kræver, at investorerne ved, hvad de har at regne med. Og uden hurtig politisk handlekraft vil investeringerne i landvind tørre ud og opstilling af nye møller gå i stå om mindre end et år fra nu.

Med de nuværende lave elpriser er det ikke muligt at foretage investeringer i nogen form for ny elkapacitet de næste 10 år uden støtte – heller ikke vindmøller på land. Støtte til energiproduktion kræver godkendelse af EU. For landvind udløber godkendelsen den 21. februar næste år, og Danmark kommer til at stå uden rammevilkår for ny landvind.

Danmark skal derfor udvikle en ny tilskudsmodel, og den skal godkendes af EU. Det tager tid. energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt har for nylig på en konference i Folketinget lovet hurtig afklaring, men endnu mangler vi at se et konkret udspil fra ministeren.

Den manglende afklaring skaber allerede nu usikkerhed hos de mange, som investerer i landvind, og hos den industri og de arbejdspladser, som skal levere møllerne. Arbejdspladser, som ikke mindst er placeret uden for storbyerne. For hvem tør udvikle nye projekter, når man reelt ikke ved, hvad man investerer i?

Det er en uholdbar situation for alle parter. Der skal derfor lyde en klar opfordring fra os til den ansvarlige minister og Folketinget om at skabe hurtig afklaring. En lang periode uden nye vindmøller på land vil gå ud over regeringens egen grønne målsætning om, at mindst halvdelen af Danmarks energiforbrug skal være vedvarende i 2030, og der er brug for at sikre en billig vej til målet.

Debatindlægget er skrevet af Anders Stouge, Dansk Energi | Jan Hylleberg, Vindmølleindustrien | Troels Ranis, DI Energi | Christian Kjær Danmarks Vindmølleforening | Jens Astrup Madsen, Landbrug & Fødevarer.

Indlægget er bragt på Jyllands-posten.dk den 18. marts 2017.

Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf