Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2017 Staten blåstempler vindmøllebekendtgørelse

19.10.17

Staten blåstempler vindmøllebekendtgørelse

Efter længere tids usikkerhed om gyldigheden af den danske vindmøllebekendtgørelse har statens jurister og Miljø- og Fødevareministeriet netop slået fast, at bekendtgørelsen ikke påvirkes af to EU-domme fra 2016. Kommuner skal derfor fortsætte deres planlægning, mener Vindmølleindustrien.

To EU-domme fra 2016 har siden deres afsigelser i hhv. juli og oktober sat spørgsmålstegn ved om bl.a. den danske vindmøllebekendtgørelse var gyldig. Årsagen er, at der ikke er lavet en såkaldt strategisk miljøvurdering (SMV) forud for bekendtgørelsens indførelse. Det har ledt til, at en række kommuner enten har stoppet deres planlægning for vindmøller eller spurgt Miljø- og Fødevareministeriet til råds omkring gyldigheden af bekendtgørelsen. Allerede i april i år bad Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen kommunerne om at fortsætte planlægningen som hidtil, men bl.a. i Struer Kommune, er denne opfordring ikke fulgt.

I en længe ventet juridisk afgørelse, har Miljø- og Fødevareministeriet i dialog med Justitsministeriets jurister nu afgjort, at EU-dommene ikke har konsekvens for den danske vindmøllebekendtgørelses gyldighed.

”Langt om længe har vi nu en juridisk vurdering, som klart understreger, at kommunerne ikke kan stoppe deres planlægning med henvisning til den manglende miljøvurdering. Derfor regner jeg også med, at alle kommuner nu fortsætter med at godkende de projekter, som måtte være sat på pause,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

Læs også: Politisk nøl skaber usikkerhed om den grønne omstilling

Statens jurister vurderer, at vindmøllebekendtgørelsen er gyldig både hvad angår projekter godkendt før og efter EU-dommenes afsigelse, og at den derfor fortsat kan bruges til at planlægge efter i kommunerne.

Da Miljø- og Fødevareministeriet anser vindmøllebekendtgørelsen som et grænsetilfælde for, om der er pligt til at foretage en miljøvurdering (VVM), er det besluttet at gennemføre en sådan. Det ændrer dog ikke ved juristernes vurdering om at indholdet er gyldigt, peger Jan Hylleberg på.

Folketinget har så tidligt som april efterlyst en konkret juridisk vurdering, og det er den der nu endelig ligger klar. Samtidig betyder afgørelsen også, at tidligere snak om evt. statslige erstatningshensyn ikke er aktuel.

Kommunale beslutninger haster
I bl.a. Aalborg, Struer og Jammerbugt kommuner har usikkerheden omkring gyldigheden af bekendtgørelsen medført et stop for vindmøllegodkendelser. I de kommuner og andre haster det nu, at få godkendt projekterne.

”Tilskuddet til landvindmøller ophører 21. februar 2018, og derfor er vinduet for at opstille vindmøller inden da meget lille. Jeg kan derfor kun opfordre til, at kommunalbestyrelserne nu lever op til deres ansvar og får godkendt de projekter, der er sat på pause, hurtigst muligt,” siger Jan Hylleberg.

Læs også: Minister freder sagsbehandling af vindmølleprojekter

Gyldig bekendtgørelse miljøvurderes og planlægning kan fortsætte
Vindmøllebekendtgørelsen har været gældende i flere år, og Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at bekendtgørelsen er gyldig, indtil der er udstedt en ny og miljøvurderet vindmøllebekendtgørelse. Det betyder, at tilladelserne til tidligere anmeldte og opstillede vindmøller fortsat gælder. Og at der også i de kommende måneder, hvor arbejdet med at lave en miljøvurdering foregår, vil kunne anmeldes nye vindmøller efter den nuværende bekendtgørelse.

"Vi har besluttet, at det vil være bedst at få beskrevet, hvilken påvirkning reglerne har på miljøet på det her område. Derfor går vi nu i gang med arbejdet med at få vindmøllebekendtgørelsen miljøvurderet. Samtidig er det vigtigt at sige, at det ikke har konsekvenser for de tidligere og nuværende tilladelser til at opstille vindmøller eller for de anmeldelser, der måtte komme, mens arbejdet pågår," siger Sara Røpke, kontorchef i Miljøstyrelsen på mst.dk


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf