Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2017 Standardisering - Hvor svært kan det være?

02.10.17

Standardisering - Hvor svært kan det være?

Paw Rosenvard, Senior Specialist, Vestas Wind Systems

I arbejdet med at nedbringe omkostninger har standardisering udviklet sig til et nyt strategisk fokusområde for store og små virksomheder i vindmølleindustrien. På åbningsdagen af WIND ENERGY DENMARK fortalte nogle af de virksomheder, der har kastet sig ud i standardisering, om deres erfaringer.

Hvis der er store penge at spare, og alle er enige om, at det er en god idé, hvorfor er standardisering ikke mere udbredt allerede? Spørgsmålet hænger i lokalet foran repræsentanter fra Bladt Industries, FORCE Technology, Vestas og KK Wind Solutions. Alle har de i forskellige projekter givet sig i kast med standardisering, der omhandler forskellige udvælgelseskriterier, arbejdsprocesser og metoder, som har formet deres forsøg på at fastsætte standarder for industrien i deres respektive arbejdsgrupper. Ved dagens session ”Industry standardization – How hard can it be?" diskuteredevirksomhederne, hvordan de hver især på forskellig vis har gået til opgaven med at nedbringe LCoE gennem standardisering.

Fælles for virksomhederne er, at de ikke er gået alene til opgaven med at lave standardisering, men derimod gør det sammen med en række andre virksomheder – konkurrenter såvel som partnere.

Der var blandt virksomhederne konsensus om, at mange deltagende virksomheder i arbejdsgrupperne, forlænger diskussionerne om hvad og hvordan man kan og bør standardisere i vindindustrien. Samtidig har et bredt samarbejde den åbenbare effekt, at flere input baseret på værdifulde erfaringer inden for forskellige emner, lød det fra panelet.

Lars Nøhr-Nielsen fra FORCE Technology understregede, at selv om mange deltagere kan medføre ”opstartskaos”, så er det nødvendigt at have diskussionerne. Mange problematikker vedrører nemlig store dele af underleverandørerne, og derfor er deres deltagelse afgørende for at standarder kan bringe nogen forandring med sig:

”Jeg ved, at det, at have mange deltagere i en kompleks diskussion, kan have sine ulemper, men jeg vil gerne understrege, at vi aldrig ville se forandringen, hvis ikke vi har alle repræsenteret ved bordet,” sagde han og referede til FORCE Technologys deltagelse i arbejdet med ”Standardized surface treatment of towers and monopiles".

”Vi er ikke altid enige, men så splitter vi os op i mindre grupper og fortsætter diskussionerne om andre elementer,” sagde Lars Nøhr-Nielsen, der er Project Manager Corrosion and Metallurgy.

Standarder starter i Danmark
En kommentar fra salen pegede på, at der på tværs af de fremlæggende arbejdsgrupper, der også talte bl.a. Taskforce jackets og APQP4Wind, kun var danske virksomheder, og hvorfor det er tilfældet.

”Det, vi har forsøgt, har andre leverandører allerede forsøgt sig med i forhold til quality assurance for at kunne levere bedre produkter. Det er det, vi alle gør på daglig basis, men vi tror på, at vi alle er nødt til at samarbejde og gøre det en anelse anderledes, for at kunne forbedre på kerneopgaverne”, sagde Kim Schmidt Petersen, QHSE Manager hos KK med reference til arbejdet med APQP4Wind standardiseringsgruppen, og fortsatte:

”Det, vi gjorde, var helt ærlig ikke særlig svært, og jeg tror, at nu hvor endnu flere af de store leverandører er kommet med i projektet, så kan vi udvikle på det endnu mere.”

Paw Rosenvard, Senior Specialist hos Vestas, fortalte ligeledes,  at arbejdsgruppen for ”Standard specification and testing of environmental conditions in towers and nacelles”, vil forsøge at inddrage deltagere fra et bredere udsnit af aktører fra ind- og udland, når arbejdet med et nyt komponent starter.

Standardisering kan dræbe konkurrencen
Paneldeltagerne dannede mod afslutningen ligeledes fælles front mod at standardisere for standardiseringen skyld. Beskeden var klar: for meget standardisering dræber konkurrencen. Områderne for standardisering skal ganske enkelt give mening.

I forlængelse påpegede Jacob Seier Nyvang hvordan meget stringent standardiseringskrav i nogle tyske industrier har fjernet konkurrencen, og at dette netop ikke må ske i vindindustrien.

”Vi er nødt til at definere, hvad ”konkurrence” egentlig er. Vi kan ikke drive en standardisering frem, som dræber konkurrence, og det gælder hele leverandørkæden,” sagde Jacob Seier Nyvang, Design and Project Manager, Bladt Industries.

WIND ENERGY DENMARK 2017

The Danish Wind Industry Association's international conference and exhibition. It's the one Danish wind event that brings together the entire wind industry and research community under one roof for two days of networking, exchange of new ideas and promoting new products and solutions. In this unique setup, industry meets research, onshore meets offshore – the entire supply chain is brought together – even across borders.

 


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf