Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2017 Megavind sætter ord på branchens vigtigste F&U initiativer

22.11.17

Megavind sætter ord på branchens vigtigste F&U initiativer

Vindmøllebranchens strategiske forskningssamarbejde, Megavind, er på trapperne med sin første Annual Research and Innovation Agenda. Udgivelsen stiller skarpt på de temaer, der skal fokuseres på for at fastholde den stærke vindmølleindustri i Danmark.

Udviklingen af teknologi og metodikker i vindmøllebranchen går tiltagende hurtigere, og det mangeårige danske forskningssamarbejde Megavind, har fra dansk side været med til at lægge den overordnede strategi for, hvad vi i Danmark kan og bør fokusere på. Formålet er, at sikre øget vækst, danske arbejdspladser og mere eksport i fremtiden for aktørerne i den danske vindmølleindustri. 

I rapporten Annual Reseach and Innovation Agenda 2017 opsummeres de vigtigste tematikker for fastholdelse- og udbygning af en stærk vindsektor i Danmark.

  • Viden omkring de fysiske forhold for store møller, deres fundamenter og påvirkningen fra vejret (bølger, vindstød) er vigtige fokusområder for især fabrikanterne i Danmark.
  • Flere og mere sofistikerede testfaciliteter til små- og mellemstore virksomheder er nødvendigt for at øge viden omkring kvalitet på (nye) komponenter og sub-komponenter.
  • Øget fokus på den samlede livscyklusoptimering (fabrikation, drift, vedligehold, repowering og nedlukning) af vindmøller er nødvendigt for at sikre en stærk branche, som følger med samfundets ønsker og krav til fremtidens energiproduktion.
”Rapporten kommer med en række relevante og meget vigtige anbefalinger, der vil medvirke til, at vi i Danmark kan fastholde vores globale position som førende. På samme måde som Megavind stod bag anbefalingen om testcenteret i Østerild for år tilbage er det nu især tid til at rette fokus også mod bl.a. testfaciliteter til små- og mellemstore virksomheders produkter,” siger Edit Nielsen, forskningspolitisk konsulent i Vindmølleindustrien. 

Megatrends beskrives

Rapporten opsummerer desuden de megatrends vindsektorer navigerer i og de udfordringer- og muligheder dette bringer med sig. Mest dominerende er den modningsproces som vindenergi gennemgår i disse år, og hvor industrien kontinuerligt er under pres for at effektivisere og industrialisere både produkter- og arbejdsgange. 

Samtidig skal industrien sørge for fortsat at geare sig til øget konkurrence og globale markedsfremstød, hvor der også i stigende omfang er teknologineutral konkurrence. 
 
En tredje megatrend er, at en vindmølle skal gå fra at være et mekanisk til højteknologisk kraftværk til at være en mere dynamisk produktionsenhed. Vindenergi skal og bør styres og vedligeholdes igennem de muligheder den øgede digitalisering medfører. I forlængelse heraf er det essentielt at vindenergi geares til fremtidens fleksible energisystem og effektivt kunne føde ind i et fleksibelt forsyningsnet.

”Det er Megavinds ambition, at fastholde den gode dialog til danske forsknings- og udviklings rammeprogrammer med en årlig rapport. Rapporten vil indeholdende opdateringer omkring branchens udfordringer og muligheder indenfor forskning- og udvikling, og dermed årligt give en status, som også myndighederne kan navigere efter,” slutter Edit Nielsen.

Læs rapporten

Kontakt

Edit Lulu Nielsen

Edit Lulu Nielsen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Forskningspolitisk konsulent

Mobile Mobil: +45 3373 0337

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf