Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2017 Leverandører vil finde væksten i Nordeuropa og Kina

16.11.17

Leverandører vil finde væksten i Nordeuropa og Kina

Tal fra Vindmølleindustriens Leverandøranalyse 2017 viser, at leverandørerne til vindindustrien forventer at opnå den største vækst inden for omsætning og beskæftigelse på de nordeuropæiske markeder og i Kina.

Det er fortsat nærmarkederne, der vejer tungest, når leverandørerne skal pege på, hvor væksten inden for omsætning og beskæftigelse kommer fra. Når det kommer til forventninger til bl.a. de store markeder i Indien og Sydamerika er leverandørerne straks mere tilbageholdende.

Michael Guldbrandtsen, Senior Research Manager hos MAKE Consulting, giver her nogle overordnede forklaringer på leverandørernes markedsforventninger frem mod sensommeren 2018.

Frem- og tilbagegang på verdensmarkederne
Dette års Leverandøranalyse viser, at leverandørerne ikke har store forventninger til det Nordamerikanske marked og dermed særligt USA. Blot 6 pct. forventer, at størstedelen af væksten inden for omsætning frem mod sensommeren 2018 vil komme fra Nordamerika, og for vækst i beskæftigelse er tallet 5 pct. I 2016 var tallene henholdsvis 16 pct. og 13 pct. I Kina ses en stor stigning på 9 procentpoint i forventningerne til væksten i omsætning. Mens leverandørerne forventer lidt af Latinamerika og Indien for det kommende år, er troen på de nordeuropæiske markeder stor. 

Michael Guldbrandtsen hæfter sig ved, at leverandørerne ikke ser de sydamerikanske og indiske markeder som vækstområder:

”I forhold til Indien og Sydamerika kunne årsagen være, at leverandørerne har haft en relativt lille eksponering mod de markeder. Indien og Sydamerika er nogle af de markeder, som på både kort sigt og lang sigt har det største vækstpotentiale inden for vindrelaterede aktiviteter”.

Om leverandørernes forventninger til væksten i Nordamerika siger Michael Guldbrandtsen:

”Det er bemærkelsesværdigt, at leverandørernes forventninger til det nordamerikanske marked er faldet. Det flugter ikke med, hvordan vi ser på Nordamerika, siger han og fortsætter:

"PTC’en blev forlænget til 2020, og det giver rigtig gode vækstmuligheder de kommende to år. Den manglende tro på det nordamerikanske marked kan måske forklares ved, at de medvirkende fokuserer mest på de markeder, som de selv er mest eksponeret mod”.

Han understreger, at den nye samarbejdsaftale imellem Danmark og USA omkring havvind kan give nogle unikke muligheder for projekter i USA for danske virksomheder, og at samarbejdsaftalen kan være med til at hæve væksten i omsætning og beskæftigelse. Dette års Leverandøranalyse er dog gennemført inden denne aftale. 

Hvad angår den tiltagende optimisme om det kinesiske marked, tilføjer Michael Guldbrandtsen:

”Jeg tror, at der er rigtig mange virksomheder, som har fået øjnene op for de mange vækstmuligheder på det kinesiske marked. Det kan være med til at forklare stigningen på 9 procentpoint fra sidste år i leverandørernes forventninger til, at den største stigning i leverandørernes omsætningen vil komme fra Kina”.

Stærkt fokus på Nordeuropa
Danmark og de nordeuropæiske markeder – Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Irland og Skandinavien – er de markeder, hvor vindleverandørerne i Danmark har størst forventninger til vækst i omsætning og beskæftigelse. Leverandørernes fokus på netop disse markeder kan eksempelvis skyldes, at leverandørerne i undersøgelsen er mest eksponeret her, og at det derfor afspejler sig i deres tiltro til netop disse markeder.

Michael Guldbrandtsen bider mærke i leverandørernes forventninger til de nordeuropæiske markeder. 

”Vi forventer ikke, at der fremadrettet generelt vil være så meget vækst på de Nordeuropæiske markeder. Vi forventer faktisk at se en pæn nedgang inden for landvind i de kommende år i eksempelvis Tyskland, mens havvind vil opleve et højt aktivitetsniveau frem mod 2019,” siger han og pointerer:

”Havvind har udsigt til vækst i særligt England og Tyskland, og derfor kan man godt forestille sig, at en del af leverandørerne ser mod disse vækstmuligheder i nærmarkederne og derfor rangerer de nordeuropæiske markeder højst i undersøgelsen”.

Baggrund og metode

Det er syvende gang, at Vindmølleindustrien laver en analyse af gruppen af leverandører i vindbranchen i Danmark. I alt 81 virksomheder har deltaget. Alle spørgsmål er besvaret i sommeren 2017.

Læs analysen


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf