Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2017 Leverandører tror på fremgang trods svære tider

22.11.17

Leverandører tror på fremgang trods svære tider

I en ny analyse af leverandører til vindindustrien peger omkring halvdelen af leverandørerne på, at de forventer at ansætte nye medarbejdere i de kommende 12 måneder i såvel udlandet som i Danmark. Siden analysen blev gennemført er prispresset i vindmøllebranchen blevet mere udtalt, og Vindmølleindustrien bringer her en kort analyse af, hvad situationen betyder for leverandørerne i branchen.

Krav om faldende priser hos såvel vindmølleproducenter og disses underleverandører er en virkelighed, som har eksisteret i mange år. Alligevel er det først i de seneste måneder, at denne virkelighed for alvor er slået igennem i hele værdikæden. Siemens Gamesa har bebudet afskedigelser af ca. hver fjerde ansatte globalt, og Vestas har realiseret et mærkbart kurstab på sin aktiekurs. Bevæggrunden er, at der til stadighed stilles krav om faldende priser på vindmøller til de store vindmølleproducenter, hvilket naturligt sætter sig ned gennem hele kæden. Et faktum, som også leverandørerne til vindmølleproducenterne får at føle i disse år.

I Vindmølleindustriens årlige Leverandøranalyse, der blev færdiggjort i sensommeren, udtaler leverandørerne i den danske vindindustri dog fortsat stor tro på fremtiden hvad angår omsætning og beskæftigelse, 12 måneder frem fra august. 

Hvordan hænger vækstforventningerne sammen med det store prispres, som der er i disse år?
”Der er ingen tvivl om, at marginerne hos mange leverandører er under pres fordi kunderne (vindmølleproducenter, red.) stiller krav om at modtage samme produkter, men til lavere priser. Jeg hæfter mig ved, at kun ganske få leverandører forventer, at dette vil lede til decideret tilbagegang, de er godt forberedt” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

Kan vækstforventningerne opretholdes i lyset af det øgede prispres?
”Generelt har mange leverandører herhjemme længe rustet sig til prispresset og kan derfor formentlig også imødegå de forventninger, der er til dem. Markedet for vind går jo frem globalt, og danske leverandører er eftertragtede. Det er dog en sej kamp, og alle må forventes at holde for og lave strategier, der passer til den virkelighed, der er her og nu. Det er ikke for sarte sjæle,” siger Jan Hylleberg.

MAKE Consulting har netop opjusteret forventninger for udbygningen med vindenergi de kommende ti år med omkring 5 GW. Det er ca. 1 pct. mere end forrige fremskrivning, som analysehuset lavede, og skyldes især opjusterede forventninger til mere havvind, der opvejer en nedgang i forventninger til udbygningen med landvind i bl.a. USA.

Læs også: Leverandører vil finde væksten i Nordeuropa og Kina 

Konsolideringen skaber panderynker
Et andet mangeårigt vilkår i vindindustrien er sammenlægninger af leverandører såvel som producenter. Sidstnævnte er bl.a. set med sammenlægningen af danske Siemens Wind Power og spanske Gamesa, hvor den store fyringsrunde som udmeldt tidligere i november resulterer i op til 600 afskedigelser i Danmark. 

Leverandøranalysen viser, at 31 pct. af de adspurgte, vurderer at konsolideringen blandt vindmølleproducenterne som noget ’lidt’ eller ’meget negativt’ for dem. 44 pct. ser udviklingen som positiv. 47 pct. af leverandørerne mener, at konsolidering bliver det forhold, der vil ændre branchen mest de kommende 12 måneder.

Hvorfor er leverandørerne så delte, når det kommer til konsolideringen i toppen af værdikæden?
”Usikkerhed om fremtiden er jo ikke rar for en virksomhed, og de virksomheder, der risikerer at komme i klemme på grund af konsolideringer, ser det selvfølgelig som en trussel for deres egen position. Her er det vigtigt, at huske på, at et svar på konsolideringen ikke nødvendigvis kræver sammenlægninger af leverandører, men også kan være udvikling af bedre produkter og services. I sidste ende er kundernes krav om lavere priser baseret på at mindske prisen på strøm (LCOE, red.) og her kan et mere effektivt produkt til en anden pris også være en vej, som leverandører kan tage, og det forventer jeg også vil ske selvom det også kræver en anden samarbejdsrelation i værdikæden,” siger Jan Hylleberg.

Godt en tredjedel af leverandørerne forventer, at lave M&A, hvad fortæller det dig?
”Jeg tror ikke, der er en eneste leverandør, der ikke overvejer mulighederne, og egentlig er det meget, at hver tredje vil gå efter den mulighed allerede i de kommende 12 måneder. At gøre sin virksomhed større eller at slå sig sammen med andre virksomheder giver mulighed for at svare tilbage på de krav, som kunderne har, og giver en mulighed for at kunne stå stærkere på nye markeder også,” siger Jan Hylleberg.

Læs også: Eltronic spår lys fremtid

Baggrund og metode

Det er syvende gang, at Vindmølleindustrien laver en analyse af gruppen af leverandører i vindbranchen i Danmark. I alt 81 virksomheder har deltaget. Alle spørgsmål er besvaret i sommeren 2017.

Læs analysen

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf