Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2017 KV17: Ny valgperiode vigtig for dansk landvind

21.11.17

KV17: Ny valgperiode vigtig for dansk landvind

En rundspørge blandt 4.028 kandidater til kommunalvalget viser, at 67 pct. af de adspurgte ønsker, at der skal stilles landvind op i deres kommune. Et positivt resultat forud for en ny, vigtig fireårig valgperiode, der vil byde på ændringer for dansk landvind.

Rundspørgen er lavet af Ritzau blot få dage inden dagens kommunalvalg, hvor en ny omgang folkevalgte kommunalpolitikere skal udpeges til landets kommuner. Til trods for, at der står vindmøller i 79 ud af landets 98 kommuner, har landvind i de fleste kommuner ikke været et nævneværdigt tema i valgkampen. Hos Vindmølleindustrien glæder det, at et flertal af kandidaterne ønsker mere landvind. 

”Det overrasker mig ikke, at byrådskandidaterne ønsker mere landvind, da det følger samme trend, som der er i den brede befolkning, hvor et flertal også ønsker mere landvind,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien og fortsætter:

”I den seneste valgperiode har landvind været et emne, som har splittet byrådene i mange kommuner. Jeg håber, at der i den kommende periode vil komme mere ro om planlægningen, og at kommunerne vil leve op til deres ansvar om at planlægge for en grøn omstilling med landvind, sådan som vi alle forventer de gør.”

Læs også: Ærgerlige politiske beslutninger i Esbjerg og Tønder

Udskiftningsbølge på vej
Siden kommunalvalget i 2013 (19. november) er der blevet nettilsluttet 271 landvindmøller på mere end 25 kW med en samlet kapacitet på 835 MW (indtil ultimo september 2017, inkl. testvindmøller). I samme periode er der nedtaget 490 vindmøller med en samlet kapacitet på 198 MW. 

I den kommende valgperiode frem mod 2021 forventer Energinet, at ca. 300 MW vil blive nedtaget. I 2018-2019 har regeringen afsat finansiering til ca. 200 MW ny landvind, mens finansieringen efter 2020 ventes at blive afklaret med energiforhandlinger næste år. 

”Vi vil i de kommende mange år opleve en mærkbar udskiftning fra ældre, små vindmøller til færre og mere effektive vindmøller. Her spiller kommunerne en afgørende rolle, da de skal stå for planlægningen. Det bliver forhåbentlig ikke et problem de kommende to år, hvor udbygningen vil være beskeden, men efter 2020 håber jeg, at kommunerne vil bidrage med den nødvendige planlægning, så vi atter vil få en udbygning med landvind, som vi kender den fra de seneste år,” siger Jan Hylleberg. 

Ny grøn ordning bør findes

En af de ændringer, som de nye byråd skal vende sig til, er at den Grønne Ordning forsvinder fra 21. februar 2018. Ordningen har hidtil givet et tilskud svarende til 88.000 kr., for hver MW en kommune har givet tilladelse til.

”Vi mener, at politikerne på Christiansborg bør komme frem med en ny ’gulerod’ til de byråd, der tager deres ansvar seriøst og gennemfører planlægningen af nye vindmøller. Det er en stor og vigtig samfundsopgave at gennemføre disse projekter, og det giver derfor god mening, at kommunerne anerkendes for deres arbejde,” siger Jan Hylleberg.

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf