Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2017 Forskningssamarbejde skal forbedre vindmøllevingers ydeevne

22.11.17

Forskningssamarbejde skal forbedre vindmøllevingers ydeevne

Et stort nyt forskningssamarbejde samler 10 europæiske partnere i et toårigt projekt om at udvikle syv nye teknologier til at forbedre ydeevnen af havvindmøllers vinger. Teknologierne forventes at kunne sænke levelized cost of energy med op til 4,7 pct.

Havvindmøller er forbundet med anseelige drift- og vedligeholdelsesomkostninger, og derfor er udviklingen af smartere produktions- og vedligeholdelsesmetoder vigtige for at nedbringe levelized cost of energy – LCOE. 

The Offshore Demonstration Blade Project (ODB) er støttet af det europæiske forskningsnetværk DemoWind og koordineres af Storbritanniens ORE Catapult Development Services Ltd. Projektet skal munde ud i syv konkrete fremskridt, som skal udvikle og demonstrere aerodynamiske og strukturelle forbedringer, vingeovervågningssystemer og systemer til beskyttelse af vinger i forhold til erosion. Målet er at forbedre vingernes ydeevne og driftstid. 

I det toårige projektforløb vil de syv nye offshore-vindmølleteknologier blive eftermonteret og demonstreret på Offshore Renewable Energy (ORE) Catapults 7MW Levenmouth demonstrationsvindmølle i Skotland. Efter afslutningen på projektforløbet er målsætningen, at de innovative produkter vil blive monteret på eksisterende og nye offshore vindmøller.

Danske bidrag og kompetencer
Otte virksomheder og to forskningsinstitutioner, heriblandt danske Bladena, Dansk Ingeniør Service A/S (DIS), DTU-mekanik og Total Wind A/S, medvirker i ODB-projektet.

”Det er afgørende, at vi formår at samarbejde på tværs af landegrænser og engagerer de dygtigste forskere og ingeniører inden for vind. ODB-projektet er et eksempel, hvor forskere fra syv forskellige dele af sektoren i fire forskellige lande samler de mest specialiserede forskere på området for at rykke branchen fremad. I Vindmølleindustrien følger vi de kommende resultater i ODB og andre lovende projekter med interesse,” siger Edit Nielsen, forskningspolitisk konsulent i Vindmølleindustrien.

Om DIS’ deltagelse i ODB-projektet siger Global Wind Director, Martin Waldstrøm:

”Hos DIS har vi igennem 20 år samarbejdet med nogle af verdens største vindmølleproducenter og interessenter, hvorigennem vi har opbygget en stor teknologisk viden og erfaring inden for vindindustrien, der kan hjælpe til videreudvikling af dette store ODB projekt”.

ODB-projektets budget er på i alt 30 millioner kroner, hvoraf Energiteknologisk- og Demonstrations Programs (EUDP) støtte udgør 7,35 millioner kroner. Virksomhederne og forskningsinstitutionerne bliver støttet med op til henholdsvis 60 pct. og 70 pct. af deres omkostninger forbundet med projektet.

Læs mere om projektet her

Kontakt

Edit Lulu Nielsen

Edit Lulu Nielsen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Forskningspolitisk konsulent

Mobile Mobil: +45 3373 0337

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf