Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2017 EURELECTRIC vil fremskynde den grønne omstilling

07.12.17

EURELECTRIC vil fremskynde den grønne omstilling

  • nyhed
  • Hører til kategorierne:
  • Europa

Sammenslutningen af europæiske elproducenter, EURELECTRIC, vil skrue op for tempoet i den grønne omstilling og arbejde for, at EU bliver CO2-neutral ”langt inden midten af århundredet”. Visionserklæringen forpligter sektoren til at fremskynde den grønne omstilling og elektrificeringen, og det er ikke bare godt for klimaet, men også for den danske økonomi, mener Vindmølleindustrien.

Udmeldingen vækker da også begejstring i Vindmølleindustrien, der ser visionen som et vigtigt skridt mod et CO2-neutralt Europa.

”Det er en meget vigtig udmelding, og det er værd at bemærke, at den kommer fra EURELECTRIC, der jo historisk set ikke har hørt til den grønne omstillings fortrop. De tilslutter sig nu fuldtonet ved at blive del af det grønne kor, og overordnet set er det et vigtigt signal med visionserklæringen,” siger Martin Bøndergaard, politik- og analysechef i Vindmølleindustrien.

Med erklæringen vil energiselskaberne skrue op for investeringer i bl.a. ny grøn elproduktionsteknologi og anvende grøn strøm mere effektivt, peger organisationen på. Visionen vil kræve enorme investeringer, og her kan de gode danske kompetencer og produkter være med til at sikre eksportkroner til Danmark og dermed også flere arbejdspladser.

”Konkret støtter erklæringen op om de grønne tiltag, som ikke blot er en forudsætning for at Europa kan leve op til den erklærede klimaambition om at holde de globale temperaturstigninger under 2 grader, men også vil understøtte at omstillingen bliver en vækstmotor for Danmark,” siger Martin Risum Bøndergaard og fortsætter:

”I Danmark står vi godt positioneret til at profitere økonomisk på, at hele Europa nu står foran den elektrificering af transport, varme og industri, som EURELECTRIC så rigtigt peger på som vejen frem. I sidste ende er en succesfuld elektrificering en forudsætning for både den grønne omstilling og den fortsatte efterspørgsel efter vindenergi og vindindustriens kompetencer. En accelereret satsning på vindenergi og elektrificering går hånd i hånd, og derfor hilser vi naturligvis visionserklæringen fra EURELECTRIC hjerteligt velkommen.”

Læs også: Erhvervspakke styrker grøn omstilling og vindindustrien

Om EURELECTRIC

EURELECTRIC repræsenterer den europæiske elsektors interesser og repræsenterer mere end 3.500 virksomheder i hele Europa med en samlet omsætning på 200 mia. euro årligt.

Læs EURELECTRICs pressemeddelelse her


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf