Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2017 EU-Parlamentet sigter mod højere VE-mål på 35 pct.

29.11.17

EU-Parlamentet sigter mod højere VE-mål på 35 pct.

EU-Parlamentets udvalg for industri, forskning og energi ser gerne, at EU bliver langt mere ambitiøs, hvad angår vedvarende energi. Udvalget har i en nylig afstemning bl.a. besluttet at arbejde for, at det nuværende måltal skal hæves til mindst 35 pct. VE i 2030 i tråd med det Vindmølleindustrien og industrien længe har kæmpet for at opnå. 

Siden 2014 har EU’s 2030 mål for VE ligget på beskedne 27 pct. Et måltal, der er blevet kritiseret bredt, da det vil medføre en opbremsning af den grønne omstilling og ikke vil skabe grundlag for ambitiøse investeringer. 

Siden da er bl.a. Paris-aftalen faldet på plads og prisen på vindenergi og solceller er faldet markant. Derfor har EU-Parlamentets udvalg for industri, forskning og energi (ITRE) i dag besluttet en forhandlingsposition for EU-Parlamentet på mindst 35 pct. VE i 2030, dog uden at gå efter bindende målsætninger for medlemsstaterne. 

”Det er positivt, at EU-Parlamentet lægger en mere ambitiøs linje på VE-direktivet. Det har vi arbejdet for længe sammen med en bred koalition af industri og organisationer, da et ambitiøst VE-mål vil hjælpe med at drive den grønne omstilling og sikre volumen der er med til at drive omkostningerne yderligere ned,” siger Camilla Holbech, souschef i Vindmølleindustrien.   

Læs også: Pres på for ambitiøse 2030 klimamål

VE-mål skal veksles til konkrete udmeldinger
En række lande, herunder Danmark, mangler fortsat at tage stilling til, hvordan omstillingen af energisystemet skal finde sted efter 2020 og frem mod 2030. Det er med udgangspunkt i de konkrete målsætninger i de enkelte markeder, at industrien vil foretage investeringer i bl.a. ny teknologi og nye produktionsfaciliteter i de kommende år. 

"Det er helt klart en bekymring, at der mangler visibilitet efter 2020 i en række markeder. Vindenergi er i dag den billigste teknologi, og derfor giver det kun god mening, at sætte mål og klare nationale klima- og energiplaner, der baner vejen for fortsat udbygning til glæde for beskæftigelsen og eksporten på tværs af EU samt de positive effekter for såvel klima og den europæiske forsyningssikkerhed,” siger Camilla Holbech. 

Parlamentets holdning i forhold til nationale støtteregimer, der lægger op til sigtbarhed i fem år, og mulighed for teknologispecifikke udbud, er derfor også vigtige trædesten frem mod et forhåbentligt mere ambitiøst resultat i de endelige forhandlinger mellem Parlamentet og Rådet.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf