Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2017 Erhvervspakke styrker grøn omstilling og vindindustrien

16.11.17

Erhvervspakke styrker grøn omstilling og vindindustrien

SÅDAN! Regeringens aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre tager vigtige skridt mod et intelligent grønt energisystem og mere konkurrencedygtige rammer for den danske vindindustri, mener Vindmølleindustrien.

Det har været 14 dage med fart på for regeringen, og det lover godt for de forstående forhandlinger om en ny dansk energiaftale mod 2030.

”På 14 dage har regeringen taget to afgørende skridt for omstillingen til grøn energi. Først kom godkendelsen af søkablet Viking Link, som åbner op for eksport af strøm til Storbritannien, og senest kom sænkelsen af afgiften på el til varme, som er afgørende for, at danske varmeforbrugere kan få glæde af Danmarks grønne elproduktion,” siger Jan Hylleberg.

Et intelligent og integreret energisystem, hvor energimarkederne mellem lande og sektorer bindes tættere sammen, er vejen til, at Europa kan få mest mulig gavn af vindenergien. Der er bred enighed blandt både fagfolk og politikere om, at afgiften på el til varme står i vejen for en nødvendig grøn omstilling af varmesektoren. Derfor er det glædeligt, at et flertal nu har handlet herpå. 

Læs også: Viking Link gør nemt el til ’det nye bacon’

Gradvis afgiftsnedsættelse fra 2020
Der er aftalt en gradvis nedsættelse af afgiften på el til varme, så den reduceres med 25 øre/kWh fra 2020 fra de nuværende 40,5 øre/kWh. 

Sænkelsen af afgiften på el til varme var en del af erhvervs- og iværksætterpakken, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. En pakke der indeholder flere fornuftige tiltag, som luner i en tid, hvor den internationale konkurrence på det grønne område skærpes voldsomt.

”Erhvervspakken tager hul på den tiltagende udfordring det er at indrette en dansk energi- og erhvervspolitik, der sikrer, at virksomheder med grønne ambitioner og løsninger kan fastholde arbejdspladser og investeringer i Danmark i en tid, hvor den globale konkurrence er tiltagende. Det er lovende takter, som jeg håber bliver fulgt op på efter nytår, når regeringen kommer med udspil til energipolitikken mod 2030,” siger Jan Hylleberg.

Erhvervspakken indeholder ud over nedsættelsen af afgiften på el til varme også øvrige positive beslutninger for vindindustrien. Det drejer sig om forbedrede skatteregler for søfolk på skibe anvendt til bl.a. offshore vind (udvidelse af nettoløns-/DIS-ordning), udvidelse af forskerskatteordning og første skridt på en rejse mod gradvist højere skattefradrag på F&U, så det øges fra 100% i dag til 110% i 2026.

”Vækstpakken indeholder samlet set en buket af initiativer, som regeringen fortjener stor ros for og som er en god optakt til de kommende energipolitiske drøftelser i 2018, slutter Jan Hylleberg.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf