Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2017 Efter skuffelse i Bruxelles: Der er lys forude

21.12.17

Efter skuffelse i Bruxelles: Der er lys forude

Mandag den 18. december tog Lars Christian Lilleholt (V) til Bruxelles med mandat til at hæve VE-målet for 2030 til 30 pct. Desværre, for både klimaet og dansk erhvervsliv, uden held. Slaget er dog ikke tabt endnu, peger Camilla Holbech på, der samtidig håber, at ambitioner kan strække sig til mindst 35 pct. VE i 2030.

Allerede inden sværdslaget om EU’s VE-Direktiv, der foregik 18. december, var der lagt op til svære forhandlinger. Den danske regering, repræsenteret ved energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt, havde et mandat til at arbejde for en ambition om 30 pct. VE i 2030 mod de nuværende 27 pct.

Til trods for massive prisfald på vedvarende energiteknologier som vindenergi og sol, lykkedes de danske ambitioner ikke. Rådet holder altså fast i den gældende – uambitiøse – målsætning på 27 pct., der stammer fra 2014.

”Det er utrolig ærgerligt, at det ikke har været muligt at nå til enighed og hæve ambitionerne. Det burde være en ’no regrets’ position at indtage for Rådet, da prisen på VE er faldet markant siden 2014,” siger Camilla Holbech, souschef i Vindmølleindustrien, der samtidig havde ønsket, at Danmark havde lagt endnu mere ambitiøst ud i forhandlingerne.

Netop prisfaldet er, foruden værdien i den grønne omstilling i sig selv, et af de argumenter, der bør være med til at styre de kommende trialogforhandlinger i en grønnere retning. Den modellering man benyttede sig af, da man i 2014 satte målet for 27 pct. VE i 2030, er nemlig out datet. Den oprindelige VE-ambition er altså besluttet med afsæt i et grundlag, der har overgået en spektakulær ændring. Ændringer nye VE-ambitioner med rette kunne afspejle.

Vindmølleindustrien har på linje med bl.a. Europa-Parlamentet, WindEurope og 50 store internationale virksomheder argumenteret for et mål på mindst 35 pct. VE i 2030.

Læs også: EU-mål på mindst 35 pct. vedvarende energi fremmer alt det, vi vil i Danmark  

Lys forude
Også Lars Chr. Lilleholt beklager, at de 15 timer lange forhandlinger ikke førte ud i konkrete resultater i forhold til VE-måltallet, som Danmark ønskede.

”Det er min forventning, at ministerrådet kommer til at flytte sig i de trialogforhandlinger, der skal være med EU-Parlamentet”, udtalte ministeren til Ritzau.

Netop trialogforhandlingerne mellem Rådet og Parlamentet, der er næste skridt i vedtagelsen af den ny VE-regulering, kan resultere i, at målet bringes højere op.

”Vi havde gerne set, at Rådet og de europæiske energiministre ville sætte flyvehøjden højere, men nu må vi sætte vores lid til, at de kommende forhandlinger kan øge målsætningerne,” siger Camilla Holbech og understreger, at om end måltallet er vigtigt, er det også ambitionerne i den samlede pakke med virkemidler for omstilling mod mere VE, der skal virkeliggøre måltallet og understøtte medlemslandenes udbygning.

”Målet skal helst så højt op som muligt for at drive udviklingen, men det er endnu vigtigere, at det samlede rammegrundlag for 2030 bliver ambitiøst og forpligtende. Det handler bl.a. om at sikre, at landene overholder deres andel af udbygning med VE frem mod det fælles VE-måltal og at der er værktøjer på plads til at sanktionere de lande, der ikke følger trop med målsætningerne. Det er også nu, at dette slag skal slås.”

Baggrund

18. december forhandlede EU’s energiministre om målet for andelen af vedvarende energi i 2030, der ligger på 27 pct.. Flere eksperter og branchefolk, her i blandt Vindmølleindustrien og Europa-Parlamentet, ser et mål på 35 pct. som bedre for både økonomien og klimaet. I begyndelsen af det nye år skal Rådet, Kommissionen og Parlamentet i en trepartsforhandling beslutte sagen endeligt. De tre officielle positioner er hhv. Kommissionen: 30pct., Rådet: 27pct. og Parlamentet: 35 pct.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf