Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2017 Amputeret EUDP-pulje udbetalt

18.10.17

Amputeret EUDP-pulje udbetalt

EUDP-puljen for 2017 er netop blevet annonceret, og 30 projekter får i år 153 mio. kr. i tilskud til at udvikle nye energiteknologiske løsninger. 25 projekter modtager samtidig i alt 30 mio. kr. til at hente ny viden til Danmark.

Udvikling af nye energiteknologier er grundstenen i den danske energisektor, og i særdeleshed i vindmøllebranchen. Her har teknologisk udvikling ledt til markante prisfald på vindenergi og skabt grobunden for en markant vindmølleeksport, der i 2016 var på 55 mia. kr. alene fra vindmøllebranchen, svarende til 4,1 pct. af den samlede danske eksport.

”Vi har en unik position på energiområdet i Danmark og derfor er der behov for, at vi får skruet op for niveauet af offentlige midler til forskning og udvikling for at fremme denne styrkeposition. Det er positivt, at regeringen lytter til branchen på dette område, og fremadrettet vil arbejde på at øge tilskuddet,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien med henvisning til, at EUDP-puljen i 2015 var på knap 400 mio. kr. mod 183 mio. kr. i år.

Dog er der i 2017 tilført 130 mio. kr. til EUDP fra den såkaldte ForskEL-pulje, der dog samtidig er sløjfet. Dermed er der ikke sket en reel stigning i de offentlige midler til energiforskning, men snarere en omstrukturering.

”Med regeringens beslutning om at deltage i det internationale samarbejde Mission Innovation har regeringen en målsætning om at afsætte mindst 580 mio. kr. i 2020 til fremme af grønne energiteknologiske løsninger. EUDP-ordningen vil være helt central i forhold til at udmønte de midler til gavn for den grønne omstilling og vækst og beskæftigelse i Danmark,” siger Lars Chr. Lilleholt i en pressemeddelelse og understreger, at regeringen vil arbejde for, at EUDP-midlerne også i de kommende år forhøjes.

EUDP-puljen på 183 mio. kr. i 2017 er væsentlig under det beløb, der var ansøgt, hvilket var 579 mio. kr.

Læs også: Energiforskningen i slæbegear igen i 2017

Flydende fundamenter modtager tilskud
Et af de 30 projekter, der har modtaget tilskud fra EUDP, er projektet TetraSpar, hvor hovedformålet er at udvikle et flydende fundament til havvindmøller til konkurrencedygtige priser. Projektet har modtaget 8,6 mio. kr.

”TetraSpar er udviklet for at gøre det muligt at installere offshore møller på vanddybder større end 50 meter til konkurrencedygtige priser. Vi håber, at konceptet bliver en game-changer på offshore vindkraft og støtten fra EUDP er altafgørende vigtig”, siger Henrik Stiesdal i en pressemeddelelse. 

Baggrund

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning til udvikling af energiteknologier – sorte som grønne. I 2017 er puljen på 183 mio. kr.

ForskEL-programmet er et PSO-finansieret forsknings-, udviklings og demonstrationsprogram, der støtter eksterne projekter, der med fokus på elsystemet udvikler løsninger til en effektiv grøn omstilling af energisystemet. ForskEL udbydes ikke mere. Sidste afsluttede udbud af ForskEL var i 2015 (2016-puljen). Udbuddet af ForskEL 2017 er overdraget til EUDP og er på 130 mio. kr.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf