Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2016 Udbygningen med vindenergi skal foregå både på land og hav

30.11.16

Udbygningen med vindenergi skal foregå både på land og hav

Regeringsgrundlaget indeholder en række positive initiativer, hvad angår den grønne omstilling. Særligt er der fokus på havvind, mens landvind desværre ikke nævnes med et ord i det 86 sider lange grundlag. Udeladelsen betyder dog ikke, at udbygningen med landvind fremadrettet er mindre vigtig, påpeger Vindmølleindustrien.

Regeringen har i sit grundlag udlagt en ny grøn sigtelinje i og med, at Danmark i 2030 skal have mindst 50 pct. af energiforbruget dækket af vedvarende energi.

”Mindst 50 pct. som måltal giver et godt udgangspunkt for det videre arbejde med omstillingen af energisystemet, men det er afgørende at sætte fed streg under ordet mindst, da en omkostningseffektiv, intelligent, grøn omstilling fordrer en andel over 50 pct.,” siger Martin Risum Bøndergaard, chef for politik og analyse i Vindmølleindustrien.

”For at komme så billigt som muligt i hus med ambitionen er det ikke til at komme uden om, at der også skal udbygges med landvind. Derfor havde vi naturligvis gerne set, at landvind havde fundet plads i regeringsgrundlaget,” siger Martin Risum Bøndergaard.

På trods af faldet i støtten til bl.a. havvind er det fortsat landvind, der er den billigst tilgængelige energiteknologi i Danmark.

Læs også: Grøn optimisme afløser grøn realisme

Nye rammer for tilskud venter i 2018
Uagtet at regeringen ikke har peget direkte på landvind, så venter der en stor opgave med at lave en ny tilskudsordning, der muliggør opstillingen af landvind efter februar 2018, hvor den gældende ordning udløber. At arbejdet med den nye ordning er igangsat blev bekræftet af energi-, forsynings- og klimaministeren i forlængelse af PSO-aftalen, der blev indgået 17. november.

”Den nye regering og energiministeren har en bunden opgave med at lave en ny ordning, der kan afløse den nuværende, og derfor er det også glædeligt, at arbejdet allerede er påbegyndt. Her kan jeg godt forestille mig en begavet løsning, hvor tilskudsniveauet som hovedregel fastsættes efter konkurrence i udbudsrunder, præcis som EU-Kommissionen længe har ønsket det,” siger Martin Bøndergaard.

I anledning af regeringsdannelsen har den genudpegede energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt, i et interview til Altinget.dk, kommenteret på udbygningen med landvind.

”Vi har endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske efter 2018. Men jeg forestiller mig, at fremtidens energipolitik skal strikkes sådan sammen, at der vil være mere fokus på udbudsmodeller – hvor vi udbyder en mængde vedvarende energi, og så afgøres teknologien af, hvad der kan leveres til de lavest mulige omkostninger”.

”Jeg ved også, at der på land er nogle udfordringer i forhold til nabogener. Der vil stadig være udbygning af landvind, men jeg tror, den massive udbygning vil vi se kommer på havet,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Politiske ambitioner skal syretestes
I Vindmølleindustrien ser man frem til de forestående diskussioner, men appellerer dog til, at de politiske ambitioner testes af i forhold til de faktiske forhold i den danske energisektor.

”Vi er klar til at diskutere om det i et begrænset omfang, for visse teknologier, kan give mening med en vis teknologineutral konkurrence, men når det er sagt, er det vigtigt at understrege, at der er himmelvid forskel på et tagplaceret solcelleanlæg, et projekt med tre landvindmøller og en 600 MW havvindmøllepark. Derfor giver det ikke mening, at lade sådanne projekter konkurrere i fælles udbudsrunder,” siger Martin Bøndergaard og peger på at det er afgørende, at den kommende tilskudsreform tager højde for de store forskelle, hvad angår planlægningsmæssige rammevilkår.

Læs også: Andre lande skal kunne stille havvindmøller op i Danmark

Landvind i en ny virkelighed

Vær med når Vindmølleindustrien, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Vindmølleforening 21. februar inviterer til politisk konference om netop fremtiden for landvind.

Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf