Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2016 Regeringsgrundlag: Grøn optimisme afløser grøn realisme

27.11.16

Regeringsgrundlag: Grøn optimisme afløser grøn realisme

Ifølge Vindmølleindustrien indeholder regeringsgrundlaget fra VLAK-regeringen en række vigtige initiativer vedrørende klimaet og den grønne omstilling af energisystemet.  Vindmølleindustrien roser regeringen for at have fokus på klimaet og den grønne omstilling, og peger især på fem initiativer, der har stor betydning.

”Der er et solidt grønt aftryk i det nye regeringsgrundlag, hvilket den ny regering skal have ros for. Det er meget positivt, at VLAK-regeringen holder fast i, at energisektoren er en vækstmotor, som Danmark har stor glæde af, og som fortsat skal bidrage aktivt til omstillingen af energisystemet til fordel for beskæftigelsen, Danmarks globale førerposition og naturligvis klimaet,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

”Det ser ud til, at særligt de Konservative fortjener anerkendelse for at regeringsgrundlaget er så grønt, som tilfældet er. Det er nu tid til grøn optimisme, og jeg håber, at VLAK-regeringen i 2017 (hvor der skal laves en række store politiske aftaler på energiområdet, red.) vil holde fast i takterne fra grundlaget og følge op på de initiativer, der nu er udsigt til,” siger Jan Hylleberg. 

Regeringsgrundlag har fat i det rette
Vindmølleindustrien mener, at især fem energi- og klimapolitiske initiativer har stor, positiv betydning, og vil være vigtige for den fortsatte grønne omstilling af energisystemet i Danmark:

Det er positivt, at regeringen vil arbejde for, at mindst 50 pct. af energiforbruget i 2030 skal dækkes af vedvarende energi.

  • Ifølge Vindmølleindustrien er denne ambition væsentlig for at kunne lave en ambitiøs energiaftale i 2017, der skal gælde efter 2020 og holde retningen og tempoet mod 2050. 
Det er positivt, at regeringen vil fokusere på at fremme samspillet mellem el, varme, gas, transport og forsyning og fremme integrationen på tværs af lande.

  • Vindmølleindustrien mener, at denne integration og elektrificering er længe ventet og vil være nødvendig for at opnå en større andel af vedvarende energi i energisystemet.

Det er positivt, at regeringen i 2017 vil fremlægge udspil til en klimaplan samt en ny, bred energiaftale, der skal sikre en fortsat grøn omstilling.

  • Vindmølleindustrien mener, at begge planer skal være ambitiøse og tage højde for den udvikling, som især vindenergi er inde i, hvor omkostningerne er faldende. Derfor vil det mest omkostningseffektive være, at lade vindenergi bidrage langt mere fremadrettet. 

Det er positivt, at regeringen vil styrke forskningen i energiteknologi, herunder at mulighederne for test af hav- og landvindmøller styrkes.

  • Vindmølleindustrien peger på, at forskning og testmuligheder er en af forudsætningerne for den fortsatte udvikling af vindindustrien i Danmark.

Det er positivt, at regeringen vil fortsætte satsningen på havvind, og har en ambition om, at Danmark skal være det første land, hvor havvind kan klare sig på markedsvilkår. I forlængelse heraf vil regeringen igangsætte et analysearbejde, der skal pege på områder i Nordsøen og Østersøen, hvor der fremover kan opstilles havvindmøller.

  • Vindmølleindustrien mener, at havvind fortsat har et stort potentiale og at Danmark spiller en central rolle for fortsat at bringe omkostningerne ned. 
”Med regeringsgrundlaget på plads, ser vi frem til at den nye regering er på plads og tager fat i arbejdet. Vi er klar til at fremlægge de initiativer, der sikrer at vi udnytter så meget af vores samlede vindressource som muligt. Det betyder en helhedsplan for såvel land- som havvind. Sammen med en stærk elektrificering af samfundet, vil dette give den billigste mulige grønne omstilling,” siger Jan Hylleberg.

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf