Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2016 Energiforskningen i slæbegear igen i 2017

04.11.16

Energiforskningen i slæbegear igen i 2017

I efteråret 2015 blev det besluttet, at forskningsstøtten skulle stige til 580 mio. kr. i 2020. Vindmølleindustrien undrer sig derfor over, at der i 2017 – ligesom i 2016 – vil være et fald i støtten til energiforskning via EUDP-puljen.

I 2015 indeholdt det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) en pulje på knap 400 mio. kr., der blev fordelt med det formål at understøtte sammenhængen mellem industri og forskning for derigennem at skabe vækst og øge eksporten. Derfor vakte det ramaskrig da puljen for 2016 blev halveret til ca. 180 mio. kr.

Derfor var håbet om en øget tilstrømning af midler til energiforskningen også lysegrøn inden udmøntningen af dette års forskningsreserve. Det skyldtes at regeringen ved flere lejligheder har sagt, at den ville arbejde for, at støtten skal stige sådan at der i 2020 betales 59880 mio. kr. til energiforskning, sådan som Danmark har lovet som deltager i ’Mission Innovation’. Derfor havde mange også håbet, at vejen til 2020 skulle byde på en gradvis øgning af bl.a. EUDP, men det er nu klart 2017 atter bliver et år, hvor mange ansøgere ikke kan få penge til deres ideer og koncepter.

”Jeg synes, at det er et meget ærgerligt signal at der ikke sættes flere penge af, da regeringen ved COP21 i Pairs klart tilkendegav, at de ville styrke energiforskningen. Danmarks deltagelse i Mission Innovation havde vindmølleindustrien gerne set udmøntet til en klarere tilkendegivelse af den vigtige forskning, der foregår på energiområdet,” siger Emilie Kærn, konsulent i Vindmølleindustrien.

Det er planen, at Danmark i 2020 skal støtte energiforskning med 580 mio. kr. årligt.

Læs også: EUDP skæres til historisk lavt og skuffende niveau

Stabilitet i forskningsstøtten er essentielt for konkurrenceevnen
De virksomheder, der arbejder sammen med universiteter, har en konkurrencefordel, da de får adgang til den nyeste viden og kan derfor hurtigere anvende denne viden i deres egen forskning og omsætte det til nye og smartere produkter. Studier har desuden vist, at innovative virksomheder vækster hurtigere og i højere grad end ikke innovative virksomheder.

”Den danske konkurrenceevne er afhængig af et højt innovationsniveau, og her er forskningsstøtte et afgørende element. Det er derfor stærkt beklageligt, når vi oplever de her store udsving i forskningsstøtten. Den nuværende løsning, hvor der er skruet kraftigt ned i nogle år, og derefter skrues kraftigt op, som er forventeligt for at nå målet i 2020, er meget skadelig for forskningsinfrastrukturen. Denne ’stop and go’ tilgang vil betyde, at mange projekter vil dø ud i de år, hvor der ikke er finansiering, og det gør det så meget desto sværere at komme hurtigt op i gear igen, når støtten så hæves efterfølgende,” siger Emilie Kærn.

Uden den rette mængde støtte er der derfor risiko for, at årtiers dyrt indhentet viden og investeringer i forskningsinfrastruktur går tabt, hvis man ikke holder et stabilt støtteniveau, der sikrer et højt innovationsniveau.

EUDP sikrer eksport og arbejdspladser
De støttekroner, der bliver anvendt på energiforskning, kommer også Danmark til gode gennem både øget eksport og vækst. For hver krone, der investeres i energiforskningsstøtte gennem EUDP, er der i snit 2,50 kroner i afkast viste sidste års evaluering af EUDP.

”Manglende stabilitet i forskningsmidlerne vil derfor også gå ud over virksomhedernes innovationsevne og derigennem deres vækstmuligheder,” uddyber Emilie Kærn.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf