Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2016 Danmark bliver vindindustriens stemme i Nordsø-samarbejde

27.10.16

Danmark bliver vindindustriens stemme i Nordsø-samarbejde

De danske myndigheder er klar til et tæt samarbejde med virksomhederne i vindmølleindustrien omkring Nordsø-aftalen, der i sommers blev underskrevet af ni lande omkring Nordsøen. Målsætningen er at bane vej for 100 GW havvind i 2030. Invitation blev modtaget med åbne arme af nogle af vindindustriens største aktører.

”Sæt en dato, og lad os komme i gang.” Så kontant var reaktionen fra Michael Hannibal, CEO for havvind i Siemens Wind Power. Svaret kom som reaktion på en åben invitation fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets udsendte, Kristoffer Böttzauw:

”I Danmark vil vi invitere industrien til at give input. Det er min forhåbning, at man vil gøre det samme i andre lande, ” sagde Kristoffer Böttzauw i sine indledende bemærkninger på WIND ENERGY DENMARK, hvor emnet torsdag morgen handlede om netop Nordsø-aftalens perspektiver. Invitation blev sidenhen konkretiseret:

“I Danmark er vi villige til at lytte til vindindustriens input, og hvis myndighederne i andre lande ikke er villige til at lytte, så vil vi gerne være industriens stemme i de lande.”

”Det er meget lovende at få denne udstrakte hånd,” lød det kvitterende også fra Ulrik Stridbæk, Senior Director, DONG Energy, der er aktiv i mange af markederne omkring Nordsøen. 

Læs også: Politikere gør klar til Silicon Valley for vind i Nordsøen

Mangesidig udfordring
Nordsøen har potentiale til at levere 12 pct. af Europas elforbrug i 2030 svarende til en samlet udbygning på ca. 100 GW. I vejen står dog især en række uhensigtsmæssige regler og krav samt manglende konkrete planer for udbygning frem mod 2030. Eksempelvis er der på tværs af Nordsøen forskellige krav til farven vindmøller såvel som luftfartsmarkering. Krav, der spænder ben for muligheden for at lave reel serieproduktion og dermed står i vejen for at mindske omkostningerne, hvilket er det mantra, der driver aktørerne i vindmølleindustrien. 

”Vil ønsker, at de regulatoriske forskelle på tværs af grænserne forsvinder. På den måde kan vi industrialisere os yderligere, og derved kan vi producere smartere på tværs af markeder i stedet for at producere til ét marked,” sagde Michael Hannibal. 

”Landene uden for Europe (især USA og Kina, red.) begynder nu også at fokusere på offshore vind. De kigger til Europa for inspiration til at lave deres eget regelsæt for offshore vind, og derfor er det vigtigt, at man i Europa finder inspiration i en lovgivning, hvor der er taget højde for fejl,” pointerede Ulrik Stridbæk.

Industrien bærer ansvar for at mindske prisen
I panelet, der bestod af repræsentanter fra MHI Vestas, DONG Energy, Siemens Wind Power, Bladt Industries og ministeriet, var der bred enighed om, at arbejdet med at nedbringe prisen på havvind er et samarbejde mellem vindindustrien, ejerne af vindmøllerne samt myndighederne. 

Som en af de største producenter af havvindmøllefundamenter har Bladt Industries på eget initiativ igangsat en task force, der skal finde frem til konkrete løsningsforslag, der kan minimere omkostningerne til særligt jacket-fundamenter. 

Læs også: Jacket-konference trak deltagere fra hele værdikæden 

”Vi så et behov og mulighed for at bringe industrien sammen på tværs af de forskellige lande. Det har vi nu gjort sammen med blandt andre Vindmølleindustrien,” sagde Jan Kjærsgaard, CEO, Bladt Industries.

Barren kan sættes højere
Den europæiske brancheforening for vindenergi, WindEurope, har fastsat en målsætning om, at havvind skal etableres til maksimum 80 euro/MWh i 2025. En ambition, der ifølge paneldeltagerne også kan nås tidligere såfremt, der kommer gled i det politiske arbejde. 

”Vi kan godt nå længere end 80 euro i 2025 ved bland andet at samarbejde med vores leverandører. En anden vigtig ting er dog også netinfrastrukturen, hvor der desværre i dag er meget langt fra placeringen med god vind til fastlandet,” sagde Torben Hvid Larsen, CTO i MHI Vestas, og uddybede:

“Potentialet er større end 80 euro, men det kræver, at der kommer styr på de komplekse processer, der er på tværs af landene om Nordsøen. Samtidig skal der ses på alle dele af værdikæden.” 

WIND ENERGY DENMARK 
The event will feature some of the absolute key players from the industry. Through 30 sessions, a number of speakers and keynote speakers will give their thoughts on how, where and when the industry can unite to strengthen the global competitiveness of wind energy and how research can contribute to pushing the envelope for what’s possible. 

You can see the full program here 

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf