Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2015 Tre emner der venter politikerne i 2016

03.12.15

Tre emner der venter politikerne i 2016

I både Danmark og EU vil energipolitikken stå højt på dagsordenen i det kommende år. Adm. direktør for Vindmølleindustrien, Jan Hylleberg, opridser her tre emner, som venter politikerne i 2016. 

Implementering af Energiunionen
”På europæisk plan er det ikke til at komme uden om Energiunionen, hvor grundstenene skal lægges i 2016. Brolæggeren er Maros Šefčovič, som indtil nu har vist retning og politisk vilje, senest i sin tale om ’State of the Energy Union’, hvor han bl.a. gjorde klart, at landene i årene 2016-2018 skal udarbejde planer for deres energisystemers sammensætning frem mod 2030. Vindmølleindustrien følger arbejdet med Energiunionen tæt, og særligt et nyt direktiv for vedvarende energi samt arbejdet med et integreret indre el-marked betyder meget for vindindustrien. Sammen med bl.a. EWEA har vi fokus på indholdet heri, da virkemidlerne til at kunne møde EU’s 2030-målsætninger skal være klare og velfunderede, så sektoren har reelle muligheder for at investere herefter.”

Reformering af de danske afgifter
”Branchens aktører, herunder Vindmølleindustrien, har længe efterspurgt en ændring af den måde energi beskattes og afgiftsbelægges. Senest har Klimarådet vist, at el til opvarmning beskattes tre gange så meget som fossil energi til samme formål, men biomassen er helt fritaget for afgift. Dette leder til fejlinvesteringer, i varmesektoren, der stik imod hensigten gør energisystemet dummere og ikke smartere. Hertil kommer, at PSO-afgiften er dømt traktatstridig af EU-Kommissionen, og derfor skal vi have en debat om, hvordan afgiften omlægges uden, at det øger usikkerheden for fremtidens investeringer i vedvarende energi. For at træffe oplyste beslutninger kræver det, at regeringens længe ventede afgifts- og tilskudsanalyse kommer snarest muligt, og at det følges op af hurtige politiske beslutninger. Overordnet kan der være to måder, at løse udfordringen med PSO. Enten kan der åbnes op for tilskud til udenlandske producenters produktion af el, eller også skal slaget stå ved finansloven, hvor pengene kan hentes fx via skattebilletten. Der er fordele og ulemper ved begge modeller, og afgørende er det, at politikerne ikke ryster på hånden, men skaber sikkerhed om energibranchens investeringsvilkår.”

Energikommission starter arbejdet
”Regeringen har bebudet, at der skal nedsættes en Energikommission, som bl.a. skal danne grundlag for energiambitionerne efter 2020. Vindmølleindustrien forventer ikke at se resultater fra kommissionen i 2016, men indholdet i arbejdet er særdeles vigtigt for energipolitikken i fremtiden. Vi forventer og håber, at kommissionen vil stille skarpt på den nødvendige elektrificering af energisystemet, som den mest omkostningseffektive og bæredygtige vej til omstilling af varme- og transportsektorerne, samtidigt med at vi herved øger værdien af den stadigt grønnere el-produktion. Derudover har vi en forventning om, at kommissionen kommer med anbefalinger til den fremtidige udbygning med vedvarende energi, så der skabes grundlag for, at energipolitikken også efter 2020 kan være en vækstmotor, som bidrager til at sikre fastholdelse af de godt 30.000 jobs i den danske vindindustri”.

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf