Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2015 Få vindmølletransporter på E45

27.10.15

Få vindmølletransporter på E45

  • nyhed
  • Hører til kategorierne:
  • Branche

I en udsendelse på TV2 Østjylland 26. oktober udlægges, at særtransporter med vindmøllevinger er skyld i kødannelse på E45 grundet kørsel i myldretiden. Gennemsnitligt kører 8-10 transporter på strækningen i døgnet, oplyser adm. direktør Jan Hylleberg, der melder ram forbi på kritikken i indslaget.

Blandt både trafikanter og politikere er det velkendt, at trafikken særligt i myldretiden ruller langsomt på E45 Østjyske motorvej. Over en årrække har flere billister valgt ruten til, og senest har transportminister Hans Christian Schmidt i et brev til borgmesteren i Horsens oplyst, at regeringen vil se på en udvidelse af motorvejen.

Tilbage hos Vindmølleindustriens adm. direktør vækker det derfor undring, at TV2 mod bedre vidende oplyser, at det særligt er vindmølletransporter, der gør, at der dannes kø.

”Vindmøllebranchens toneangivende producenter kører gennemsnitligt vinger med særtransporter 8-10 gange i døgnet, og dermed er vores fodaftryk på strækningen meget lille. Dertil kommer at vores transporter som udgangspunkt ikke kører i myldretiden. Derfor er Vejdirektoratet sammen med Vindmølleindustrien og flere andre også klar over, at en løsning på udfordringen med kødannelse skal findes på tværs af alle de industrier, der benytter strækningen. Dette fremgår ikke klart, af indslaget,” siger Jan Hylleberg.

Hensyn og bred løsning
I indslaget oplyses, at Vejdirektoratet arbejder på at finde en løsning sådan, at spærretider på strækningen kan undgås, og at dette gøres af hensyn til vindmøllebranchen. Dette er ikke tilfældet. Siden foråret har en bred arbejdsgruppe under Vejdirektoratet med centrale aktører fra bl.a. ITD, DTL, Vindmølleindustrien og Dansk Kran Forening arbejdet på at finde løsninger, sådan at spærretider ikke bliver aktuelle.

”Ambitionen om at undgå spærretider på E45 deles af alle brancher, der benytter den del af vejnettet. Særligt byggebranchens kraner og tunge entreprenørmaskiner ville blive hårdt ramt, hvis der kom spærretider, og derfor er det til alles bedste, at der kommer en alternativ løsning. I Vindmølleindustrien arbejder vi fortsat på, at vindmølletransporter så vidt muligt skal køre uden for myldretiden,” pointerer Jan Hylleberg.

Læs mere

Du kan finde et kort faktaark med baggrund og gennemgang af tallene, hvor også den procentvise andel på strækningen indgår.

Du finder notatet her (pdf)

Indslaget fra TV2 Øst kan ses her.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf