11.12.13

Så kom brevet!

Næsten et halvt år efter at den kommende helbredsundersøgelse af vindmøllestøj blev nævnt første gang, er der nu kommet brev fra de ansvarlige ministre til kommunerne. Hverken Miljøministeren eller Klima- og energiministeren anser undersøgelse som opsættende for arbejdet med at planlægge nye vindmøller på land. Glædeligt, mener Vindmølleindustrien.

Det vakte opsigt i sommers, da en undersøgelse af helbredseffekterne ved vindmøllestøj blev annonceret og siden har både kommuner og branchen forsøgt, at få de ansvarlige ministre i tale. Det er nu lykkedes, og i et brev til landets kommuner, skriver Miljøminister Ida Auken og Klima- og energiminister Martin Lidegaard, at deres forventning er, ”at vi med en grundig undersøgelse én gang for alle kan imødegå bekymringerne”.

Hos Vindmølleindustrien håber adm. direktør, Jan Hylleberg, på samme slutresultat.

”Det er godt, at vi nu langt om længe hører om undersøgelsens indhold fra de ansvarlige ministre. Vi har ventet lang tid på dette brev, og det er glædeligt, at ministrene understreger, at planlægningen i kommunerne kan fortsætter samtidig med undersøgelsen. Ligesom ministrene er det også min forventning at denne grundige undersøgelse vil fjerne de bekymringer, som enkelte giver udtryk for.”

Mere indhold og længere tid
Sommerens udmelding bød på, at undersøgelsen skulle omfatte hjerte-kar-lidelser, men siden er mere indhold ført ind i undersøgelsens design. Det betyder, at undersøgelsen også skal omfatte sammenhængen mellem vindmøllestøj og depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes og fødselsvægt.

En detaljeret projektbeskrivelse for undersøgelsen vil blive vurderet af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed samt en støjekspert. Vurderingen skal sikre, at undersøgelsen lever op til international forskningsmæssig standard. Såfremt, at dette er tilfældet ventes undersøgelsen startet inden årets udgang og færdiggjort på ca. tre år. 

Læs brevet

Du kan læse brevet i sin helhed her, som det er sendt til landets kommuner. 

Læs brevet (pdf)


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf