Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2012 Større udfordringer med andre støjkilder end vindmøller

28.11.12

Større udfordringer med andre støjkilder end vindmøller

En ny undersøgelse har set nærmere på livet som nabo til en vindmølle. 81 pct. af de adspurgte oplever ingen ulemper ved naboskabet. Faktisk oplever næsten en fjerdedel, at de adspurgte at de er mere positivt indstillede efter opførelsen af vindmøllen end før. 95 pct. oplever ikke, at deres søvn påvirkes. Til sammenligning er 800.000 , eller næsten hver tredje bolig, ifølge Miljøstyrelsen dagligt udsat for vejstøj, mens mindst 10 pct. af den danske befolkning dagligt lider af alvorlige søvnproblemer fra andre kilder.

I en netop offentliggjort undersøgelse  fremgår det, at støj reelt er den eneste gene ved at være nabo til vindmøller, og at det desuden er ganske få naboer, der generes af støjen fra vindmøller. Gener som skyggekast og en generel naturpåvirkning påpeges af et fåtal af undersøgelsens 1.278 respondenter, idet kun 1 pct. påpeger at enten skyggekast eller naturpåvirkning, er den primære gene.

Konkret viser undersøgelsen, at støj er den enkeltstående største gene, der påvirker 4 pct. af naboerne i høj grad, 5 pct. i nogen grad og 4 pct. i mindre grad. Undersøgelsen tager udgangspunkt i landmøller, der er opstillet fra 2002 til midten af 2011, og som er mere end 120 meter høje. Det betyder, at der i undersøgelsen ikke er interviewet naboer, som ligger indenfor de nye og strammere støjregler, der trådte i kraft 1. januar 2012.

”Som alt anden nødvendig infrastruktur afgiver vindmøller støj, hvilket også fremgår af undersøgelsen. Jeg regner med, at vi med de nye strammere støjregler forhåbentlig har afhjulpet størstedelen af denne gene, da vi nu er det eneste land, der har bindende grænseværdier for alle støjtyper. Det vil give mening at, der laves en tilsvarende analyse om nogle år, der inddrager møller opsat efter januar i år,” udtaler Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien.

Jan Hylleberg noterer sig også, at 95 pct. ikke oplever, at deres nattesøvn påvirkes af naboskabet. Ifølge de fleste søvneksperter har 10-15 pct . af den danske befolkning alvorlige problemer med nattesøvnen.

Kun krav til vindmøllestøj er bindende

Ifølge chefkonsulent Karina Lindvig fra Vindmølleindustrien er det i Danmark i dag kun vindmøller, der har bindende støjgrænser:

”Konkret betyder det, at vindmøller opsat under den ny støjbekendtgørelse enten skal ’skrues ned’ eller afbrydes, hvis de støjer mere end de tilladte decibel. Dette bindende krav oplever vi ikke med anden infrastruktur, der kan få lov til at støje mere gennem dispensationer. Man kan ikke forestille sig, at bilerne på motorvejen pludselig skulle halvere deres hastighed fordi de støjede for meget.”

Rapport

Interesserede kan læse den fulde rapport på www.videnomvind.dk fra 29. november 2012.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf