Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2012 Seks områder valgt til kystnære havvindmøller

28.11.12

Seks områder valgt til kystnære havvindmøller

Partierne bag energiforliget er enige om at gennemføre udbud af kystnære havvindmøller i seks områder på havet. Dermed er man kommet meget tættere på at få opstillet de 500 MW kystnære havvindmøller, der blev besluttet i energiaftalen.

De seks områder er Bornholm, Smålandsfarvandet, Sejerø Bugt, Sæby, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord. Oprindeligt var otte områder udpeget til at huse de nye kystnære havvindmøller, men efter dialog mellem kommuner og stat er listen endt på seks, da projekterne Jammerbugt Syd og Nord er valgt fra efter dialog med blandt andet Jammerbugt Kommune.

De første kystnære møller skal op i 2017
Oprindeligt skulle de første kystnære møller opstilles fra 2014, men efter en justering i forbindelse med solcelleaftalen, kan de kommende kystnære møller tidligst etableres i 2017. Samtidig lægges der fra forligskredsen op til, at der laves udbud på samtlige områder.

Rammebetingelserne for de kystnære mølleparker bliver snarest sendt i høring. Resultatet af høringen bliver inddraget i den store VE-lov (vedvarende energi), som regeringen skal vedtage i det nye år. Oprindeligt fremgik det af regeringens lovkatalog, at VE-loven skulle vedtages i 2012 og at der dermed også ville komme klarhed over udbudsvilkårene for de kystnære møller i år, men dette er nu udskudt.

”Set ud fra et planlægningsperspektiv er det godt, at de seks områder er fundet, og nu bistår arbejdet med at fastlægge rammerne for udbuddet og få det lagt frem til de potentielle bydere,” siger cheføkonom Sune Strøm fra Vindmølleindustrien.

Kystnære møller optager branchen
De kystnære møller opleves af store dele af branchen, som en interessant mulighed, og derfor sætter Vindmølleindustrien fokus på netop de nye vilkår for kystnære møller. Arrangementet fokuserer også på vilkårene på land og finder sted 13. december i Aarhus. Se arrangementet her.

Fakta om forløbet

 • I marts 2012 indgik regeringen en historisk bred energiaftale, der bl.a. skal sikre, at 50 pct. af Danmarks elforbrug kommer fra vindmøller i 2020.

 • For at nå de 50 pct. er det besluttet, at der skal opstilles yderligere 500 MW i form af kystnære vindmøller frem mod 2020.
   
 • Kystnære møller er af forligskredsen fastlagt som havvindmøller opført mellem 4 og 20 kilometer fra kysterne.
   
 • 500 MW svarer til 65-165 kystnære møller afhængigt af valg af effekt.
   
 • Partierne fra energiaftalen besluttede i foråret 2012, at der skulle gennemføres en screening med henblik på at identificere de bedst egnede områder til udbygningen med kystnære møller.
   
 • Energistyrelsen var ansvarlig myndighed for screeningen, der ultimo juni 2012 pegede på 16 kystnære områder, som er egnede til opstilling af kystnære møller.
   
 • I screeningen er der bl.a. taget hensyn til biodiversitet, landskabsværdier, sejlruter, fiskeri og en lang række andre foranstaltninger.
   
 • Sidenhen har screeningsrapporten været i offentlig høring, hvor en række aktører, herunder de aktuelle kommuner, har indsendt bemærkninger til de 16 udpegede områder.
   
 • Forligskredsen besluttede i starten af september at indsnævre områderne fra 16 til 8 områder. De 8 områder er valgt ud fra en vurdering af, hvilke områder, der er samfundsmæssigt mest rentable.
   
 • Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har i dialog med de respektive kommuner udpeget de 6 endelige områder.
   
 • Udbudsrammerne for de nye møller forventes på plads i det nye år.

Kort

Se de udvalgte områder her.

Faktaboks

De 500 MW er fordelt på 450 MW produktionsmøller og 50 MW forsøgsmøller.

Aftalen om udbud i de seks områder er indgået mellem regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Lær mere om vilkårene

Vindmølleindustrien afholder 13. december arrangement om de nye vilkår for kystnære havvindmøller. 

Tilmeld dig her.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf