Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2012 Pressemeddelelse: Ny analyse viser, at naboer til vindmøller kun oplever få gener ved naboskabet

28.11.12

Pressemeddelelse: Ny analyse viser, at naboer til vindmøller kun oplever få gener ved naboskabet

I en ny landsdækkende analyse fra VidenOmVind fremgår det, at fire ud af fem naboer til vindmøller, ikke oplever nogen ulemper ved naboskabet. For langt de fleste er der ingen ulemper ved at bo i nærheden af en vindmølle, men resultatet viser også, at støj kan være en gene for nogle få naboer.

Analysen bygger på interviews med naboer i en 2 km radius til alle nye vindmølleprojekter i Danmark, hvor vindmøller på minimum 120 meters højde har været i drift i mindst et år. I alt er der interviewet 1.278 naboer til i alt 125 vindmøller fordelt på 30 projekter, hvor det nyeste projekt blev færdiggjort i juli 2011.

Analysen viser at 4 pct. af naboerne føler sig generet af støjen fra vindmøllerne ”i høj grad” og 5 pct. ”i nogen grad” generes. Analysen viser også, at 23 pct. efter et år, som nabo til en vindmølle, er mere positivt stemt end ved opførslen. Analysen er udført af det uafhængige analysefirma Jysk Analyse.

”Det er godt, at denne analyse er lavet, da vi nu ved, hvordan naboer til vindmøller oplever vindmøller i hverdagen. Det er glædeligt, at mere end 80 pct. overhovedet ikke oplever ulemper ved vindmøller, men vi vil gerne have tallet højere op. Som alt anden nødvendig infrastruktur afgiver vindmøller støj, hvilket også fremgår af analysen. Jeg er glad for, at vi med de nye strammere støjregler, der trådte i kraft 1. januar, forhåbentlig har dæmmet op for det meste af denne gene. Der kan med fordel laves en ny undersøgelse i fremtiden, således at vi kan måle effekterne af de nye regler,” udtaler Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien.

”Det er glædeligt at se, at naboer over tid vænner sig til de vindmøller, der opstilles i deres lokalområde. At knap hver fjerde nabo er mere positivt stemt efter et år, viser at det skrækbillede, der ofte males af vindmøller, er dramatiseret. Samtidig giver analysen os et klart billede af, hvordan oplevelsen af vindmøller reelt er. Denne undersøgelse giver os nu konkret viden, der er med til at understrege, at de mange negative indlæg i landets store og små medier mildt sagt ikke er udpræget repræsentative,” udtaler Asbjørn Bjerre, direktør i Danmarks Vindmølleforening.

Støjgene imødekommet
Undersøgelsen viser også, at for langt de fleste naboer er støj reelt set den eneste eventuelle gene. Hos Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening er der enighed om, at en fornuftig vindmølleplanlægning tager højde for den udfordring, idet der rent faktisk ikke bor særlig mange mennesker tæt på de nye vindmøller.

”På årsbasis kan de 125 vindmøller levere ren og bæredygtig strøm til ca. 200.000 husstande. Det er et meget flot resultat for den danske vindmølleplanlægning i betragtning af de heldigvis relativt få mennesker, der måtte opleve en gene ved naboskabet”, vurderer Asbjørn Bjerre.

Hos begge foreninger er der en forventning om, at den nye støjbekendtgørelse, der trådte i kraft ved årsskiftet vil reducere denne gene, da vindmøller fra årsskiftet har skullet leve op til nye og strammere støjkrav, end de vindmøller, der er medtaget i VidenOmVinds analyse. 

For mere information, kontakt:
Kommunikationskonsulent Peter Alexandersen, Vindmølleindustrien, [email protected] | 2225 9072 eller politisk/økonomisk konsulent Henrik Skotte, Danmarks Vindmølleforening, [email protected] | 8611 2600. 

Rapport

Interesserede kan læse den fulde rapport på www.videnomvind.dk fra 29. november 2012.

Download

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse

Download pressemeddelelsen fra Vindmølleindustrien og Danmarks Vindmølleforening.

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf