Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2012 Fortsat stor opbakning til vindmøller i Danmark

28.11.12

Fortsat stor opbakning til vindmøller i Danmark

Ny undersøgelse, der går helt tæt på naboskabet mellem beboer og vindmølle, viser fortsat stor opbakning til vindenergi i Danmark. De nye tal lægger sig på linje med tidligere undersøgelser foretaget af Vindmølleindustrien samt Klima- Energi- og Bygningsministeriet.

Undersøgelsen  er lavet af Jysk Analyse, og en af hovedkonklusionerne er, at 81 pct. ikke oplever ulemper ved at være nabo til vindmøller på over 120 meter. I 2009 viste en undersøgelse udført af Megafon  for Vindmølleindustrien at 91 pct. af danskere ville udbygge med vindenergi frem mod 2020. I juni 2012 viste en undersøgelse  foretaget af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, at 83 pct. af danskerne synes det er en god idé med flere vindmøller på både land og hav.

Resultatet af den nye undersøgelse læner sig dermed op af resultaterne af de eksisterende befolkningsundersøgelser, og holdningen til vindmøller på land er næsten den samme blandt nære naboer og i den brede befolkning, der ikke nødvendigvis bor i nærheden af en mølle.

Hidtil største undersøgelse
Undersøgelsen har kortlagt alle naboer, der bor i nærheden af vindmøller på over 120 meter, og som er opstillet fra 2002 til midten af 2011. 1.278 har deltaget i undersøgelsen svarende til 19 pct. af det totale antal nabohuse, der ligger inden for en radius af 2 km fra de nyligt opførte vindmøller.

”Det er den største undersøgelse, der er lavet, og den giver en klar viden om de faktiske forhold, som vindmøllenaboer i dag oplever i forlængelse af deres naboskab,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien.

”Voldsomt støjende monstervindmøller”?
Undersøgelsen viser også, at støj reelt er den eneste gene, der er ved naboskabet til en vindmølle. Af tallene fremgår det, at 4 pct. af de adspurgte naboer føler sig generet i høj grad.

”Man kan ikke komme udenom, at vindmøller afhængig af vindhastighed støjer. Men når man i medierne læser skrækhistorier om støj fra vindmøller, så fortaber det sig, at dette kun forekommer hos en lille procentdel af naboerne.  Den generelle opbakning til vindenergi er høj, og er højere, end det indtryk de ofte meget kritiske debatindlæg giver indtryk af. Det viser denne undersøgelse,” siger Jan Hylleberg.

Undersøgelsen viser endvidere, at 23 pct. af naboer til vindmøller efter et år er blevet mere positivt stemt overfor vindmøllerne. Et tal, der punkterer det skræmmebillede, som ofte fremstilles af vindmøllemodstandere.

Læs mere

Jysk analyse:
Interesserede kan læse den fulde rapport på www.videnomvind.dk fra 29. november 2012.

Megafon:
Danskerne mener

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet:
Analyse efter energiforlig (.pdf)


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf