Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2011 Offshorekonference med bredde og visioner

14.10.11

Offshorekonference med bredde og visioner

Politisk, konkret og visionært. Vindmølleindustrien var på plads i Musikhuset i Esbjerg, hvor årets offshorekonference bød på oplæg om fremtidens muligheder og udfordringer for industrien.

Der var stor spændvidde i form og indhold til årets offshorekonference i Musikhuset i Esbjerg d. 29. september. Programmet lød bl.a. på oplæg om bud på den nye regerings energi og klimaplaner herunder fremtidens danske havmølleparker, hvordan udbygningen skal finansieres, og hvordan vindkraft bliver både billigere og mere værd.

S-SF-R – mere grønt
Anne Grete Holmsgaard åbnede konferencen med et kvalificeret bud på den nye regerings klima- og energipolitik. Den nu tidligere MF og energipolitiske ordfører for SF har i mange år været engageret i miljø- og klimaområdet. Hun pointerede bl.a., at Anholt-udbuddet var kritisabelt og understregede, at det i fremtiden skal gøres meget billigere. Derudover opfordrede hun også alle deltagere til at gøre mere for at fortælle politikerne på Christiansborg, hvorfor og hvordan man skal satse på Nordsøen. Her uddybede Holmsgaard, at den nye sammensætning af Folketinget byder på mange nye folketingsmedlemmer, som ikke er klar over det store potentiale, der er i Nordsøen.

PensionDanmark investerer 10 mia. til 2016
Torben Möger Pedersen, direktør for PensionDanmark, stod for næste oplæg om, hvorfor pensionsselskabet investerer i vindmøller. PensionDanmark er det første pensionsselskab, der har indgået en direkte aftale med en stor dansk industriel partner. Det var i 2010, hvor der blev investeret 700 mio. kr. i DONG’s Nysted Havmøllepark. Sidenhen er pensionsselskabet blevet lead investor i Anholt-projektet, og samlet set har PensionDanmark et mål om at øge deres andel af investeringer i energi og infrastruktur med 70 pct. over de næste fem år, hvilket i området for vedvarende energi svarer til 10 mia. indtil 2016. Udover at styrke DONG Energy på det danske marked øger samarbejdet med PensionDanmark også DONG Energy’s muligheder på det europæiske marked for havmølleparker. Pensionsselskabet har nemlig igangværende udenlandske energiprojekter i støbeskeen.

Tilbage til fremtiden i 2025
De fremmødte måtte tage de langsigtede briller på, da Vindmølleindustriens økonom Sune Strøm holdt oplæg om det fornybare guld i Nordsøen. Fremtidsøkonomen havde taget en tur i tidsmaskinen og ved hjælp af beregninger og skøn set på de resultater i Nordsøen, som vi kan nå, hvis branchen formår at samarbejde, udbygge el-nettet og investere i forskning og udvikling. Med bl.a. et nyt ”Knud the Great”-kabel til England og offentlige-private samarbejder på både nationalt og EU plan kan Danmark blive den førende leverandør af el til Europa. I 2026 vil handelsbalancen for el-handel fejre sølvbryllup som en uafbrudt eksportsucces for Danmark, idet vi siden 2001 har tjent på den årlige handel med el over grænserne. Samtidigt udgør R&D-relateret arbejde i 2025 ca. halvdelen af de i alt 50.000 beskæftigede i vindmølleindustrien i Danmark.

Siemens, Vestas og Envision gav efterfølgende deres bud på den næste generation af havmøller, herunder hvor meget omkostningerne på møllerne kan reduceres, samt hvordan de bliver testet. Formiddagens session afsluttedes med en paneldebat, hvor Esbjerg og Grenaa Havn og de to borgmestre fra Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande sammen med A2SEA og Vindmølleindustriens formand diskuterede, hvilken betydning havmølleparkerne har for lokale arbejdspladser. Panelet var generelt positivt stemt over for bibeholdelsen af danske arbejdspladser inden for offshore vind qua den store fremtidige udbygning i Nordsøen.  Efter frokost delte konferencen sig i to spor, hvor centrale industriaktører talte om omkostningsreduktioner og om markeder og værdikæde.

Billeder fra Offshorekonferencen


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf