Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q4 2011 Hvad statistikken fortæller om naboerstatninger

16.12.11

Hvad statistikken fortæller om naboerstatninger

 

Man skal i gennemsnit bo nærmere end 850 meter fra en ny mølle for at kunne påregne naboerstatning, og erstatningen vil i gennemsnit være lige over 100.000 kr. Det viser en opgørelse af de første 314 afgørelser fra Taksationsmyndigheden.

Taksationsmyndigheden tager for Energinet.dk stilling til erstatningskrav fra naboer til nye vindmøller. Per november er 314 kendelser om erstatning afsagt på grundlag af VE-loven, og heraf kommer 54 fra det såkaldte Kappel-projekt på Lolland, som er et forsøgsmølleprojekt med tilhørende lysmarkeringsmaster.

I 24 afgørelser ved projekter i Try, Kragerup Gods og Lerchenborg er afstande til vindmøllen og ejendomsværdier kun oplyst i kendelserne i enkelte tilfælde, og de tre projekter er således udeladt af opgørelsen. Det generelle billede i de tre projekter adskiller sig dog ikke væsentligt fra andre projekter

Det samlede billede
Eksklusiv projektet i Kappel er der tilkendt erstatninger til naboerne i 39 pct. af afgørelserne med beløb, der for omkring 90 pct. vedkommende ligger under 10 pct. af ejendomsvurderingen.

Omkring 7 pct. af erstatningerne er givet til ejendomme med afstande til vindmøllen på over 1.200 m. Næsten halvdelen af erstatningsbeløbene på 200.000 kr. og derover er givet til liebhaverejendomme.

Gennemsnit inkl. Kappel:
- Ingen erstatning i 56 pct. af afgørelserne.
- Gennemsnitlig erstatningsbeløb: 104.000 kr.

Gennemsnit ekskl. Kappel:
- Ingen erstatning i 61 pct. af afgørelserne.
- Gennemsnitlig erstatningsbeløb: 106.000 kr.

Gennemsnitlig afstand, hvor erstatning er tilkendt:
762 meter ekskl. Kappel
849 meter inkl. Kappel

Læs mere i Naturlig Energi


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf