Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2018 Vindmølleindustrien: Det venter i efteråret

13.08.18

Vindmølleindustrien: Det venter i efteråret

En velfortjent sommerferie er for langt de flestes vedkommende overstået, og forude venter de sidste fire måneder af 2018. En tid, der vil byde på en række beslutninger og begivenheder med stor betydning for den danske vindmølleindustri

Energiaftale 2018
Tager man de danske energipolitiske briller på og iagttager den tid af 2018, der er gået, så er det ikke til at komme uden om energiaftalen, der blev indgået få dage inden det meste af Danmark drog på sommerferie. Aftalen er bred, langsigtet og indeholder mange af de ønsker, som politikere og branchen har efterlyst i en lang periode forud for aftalen. 

”Energiaftalen er et mærkbart skridt frem for den grønne omstilling i Danmark. Aftalen giver bl.a. et længe efterspurgt rygstød til varmepumper via nedsættelsen af elvarmeafgiften, og midlerne til forskning og udvikling på energiområdet øges igen til 1 mia. kr. årligt. Det er positivt omend midlerne til forskning indfases langsommere end vi havde ønsket os. På vindområdet er der gode ambitioner og vigtige målsætninger med udbygningen af tre nye havvindmøllerparker på i alt mindst 2.400 MW frem mod 2030 samt udsigt til reviderede planlægningsmæssige rammer for landvind,” fastslår Martin Risum Bøndergaard, politik- og analysechef i Vindmølleindustrien og hæfter sig ved den praktiske gennemførelse af aftalen.

”Nu har embedsværket haft en velfortjent sommerpause, og nu begynder det egentlige arbejde med at oversætte de politiske ønsker til konkrete bekendtgørelser og analyser. For havvind drejer det sig bl.a. om at få tidsplaner på plads for udbud af de tre havmølleparker, mens det for landvind især drejer sig om at få reviderede planlægningsmæssige rammer på plads, så vi kan fortsætter udbygningen med landvind samtidig med, at antallet af vindmøller på land nedbringes, sådan som politikerne ønsker.”

Læs også: Historisk bredt energiforlig sætter kurs mod grønt energisystem

Udbud af sol og vind
Tilbage i september 2017 besluttede regeringen sammen med Dansk Folkeparti, at der i 2018 og 2019 skal gennemføres i alt to udbudsrunder for sol og landvind. Første budrunde ventes i slutningen af året og dermed vil Danmark træde ind i en æra med teknologineutralitet, hvor kun de billigste energiteknologier vil modtage statsligt tilskud. 

”På tværs af branchen ser vi meget frem til denne nye æra og set fra et markedsperspektiv er den kommende udbudsrunde helt klart højdepunktet i 2018. Vi forventer, at den første budrunde vi løbe af stablen i november, og det bliver meget spændende at se hvilke teknologier og projekter, der vinder til hvilke priser. Nye rammer på en række punkter, herunder ikke mindst nye nettilslutningsregler, betyder at aktørerne i branchen har meget kort tid til at indstille sig på de nye konkurrencevilkår, så det gør det absolut ikke mindre spændende at følge frem mod nytår,” siger Martin Bøndergaard.

Klimaplan
På grund af sommerens usædvanlige hedebølge har klimaet været på alles læber, og sammenholdt med klimaforskernes opråb om, at Paris-aftalens 2 graders-målsætning muligvis ikke er nok til at holde en forestående klimakatastrofe fra døren, giver hedebølgen for alvor anledning til, at der skal laves en omfattende og gennemgribende klimaplan. Regeringens udspil på området ventes i efteråret. 

”Klimaet fortjener fuld politisk opmærksomhed og selvom den danske CO2-udledning er lille i et globalt perspektiv, er der behov for, at der fra politisk hold laves en aftale, hvor alle sektorer holder for og bidrager til nedbringelsen af det danske udslip. Præcis som vi har gjort det med energipolitikken, skal vi med klimapolitikken vise vejen og være et forbillede for omverdenen. Dette kan over tid veksles til en gevinst for erhvervslivet i Danmark,” siger Martin Bøndergaard om de forestående klimaforhandlinger, hvor det med vindbrillerne på bl.a. vil være vigtigt med initiativer, der sætter skub i elektrificeringen af transporten.

WIND ENERGY DENMARK samler branchen
Det er ikke kun på den politiske scene, at efteråret byder på store begivenheder. 30.-31. oktober samles aktører på tværs af vind- og energibranchen til WIND ENERGY DENMARK, hvor der traditionen tro er fokus på de muligheder, som branchen står overfor. 

”Hen over to dage præsenteres den seneste viden om produktudvikling, teknologi og forskning og deltagerne får værdifuld indsigt i de tendenser, som efterspørges på tværs af markeder og store og små virksomheder. WIND ENERGY DENMARK er i år særligt forankret i de anbefalinger, som forskningsplatformen Megavind har formuleret,” fortæller eventansvarlig i Vindmølleindustrien, Anders Mika Dalegaard om konferencen og udstillingen, der finder sted hos Skagen Blade Technology i Hedensted.

WIND ENERGY DENMARK

WIND ENERGY DENMARK samler atter vindsektoren den 30. - 31. oktober. 

Læs mere og tilmeld dig arrangementet her.

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf