Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2018 Rapport: Elektrificering vil fremme helbred og europæiske økonomi

25.09.18

Rapport: Elektrificering vil fremme helbred og europæiske økonomi

Hele Europa står foran en bunden opgave. Fossile brændsler skal udfases og erstattes med grønne alternativer. En ny rapport fra WindEurope sætter tal på ”Europas elektriske fremtid” og kortlægger de positive økonomiske og helbredsmæssige konsekvenser, som mere elektrificering vil medføre. Rapporten afslører samtidig, at Danmark halter efter EU på elektrificering.

På første dag af verdens største vindkonference og -udstilling, WindEnergy Hamborg, har den europæiske vindorganisation, WindEurope, fremlagt en rapport, der kortlægger vejen mod en øget brug af el i energisystemet – elektrificering.

Analysen, der ligger til grund for rapporten, viser, at andelen af elektricitet i EU’s energisystem kan gå fra 24 pct. i dag til 62 pct. i 2050. Heraf kan en andel på 78 pct. blive udgjort af grøn elektricitet fra vedvarende energiteknologier – hvis de rette politiske initiativer bliver taget.

Denne omlægning vil koste, hvad der svarer til 2,7 pct. af EU’s samlede BNP i 2050, hvilket skal ses i forhold til, at helbredsomkostningerne ved EU’s fossilt-dominerede energisystem i dag alene udgør 3-9 pct. af EU’s samlede BNP. Samtidig udgøres 20 pct. af EU’s import i dag af energi i form af gas, kul og olie fra lande uden for EU. Alene importen af olie til transport koster årligt 187 milliarder euro.

”Der er ingen tvivl om, at elektrificering er afgørende for at nå i mål med den grønne omstilling i Europa og for at leve op til vores forpligtelser i forhold til Paris-aftalen. I Danmark har vi allerede taget hul på denne diskussion og arbejdet med at prioritere el fra vind og sol over afbrænding. Der er dog i Danmark og i resten af Europa fortsat lang vej til, at elektrificeringen er tilstrækkelig, og WindEurope’s budskab om at landene skal være mere ambitiøse er højaktuelt og en hasteopgave, hvis Danmark og de øvrige EU-lande mener det alvorligt, når der tales om ambitiøs grøn omstilling,” siger Martin Risum Bøndergaard, politik- og analysechef i Vindmølleindustrien.

Danmark er bagud på elektrificering

Mens andelen af el i energiforbruget i EU i dag ligger på 24 pct., er andelen i Danmark på mere beskedne ca. 18 pct. (17,8 pct. i 2016).”I Danmark er vores varmeforsyning i stort omfang vandbåret, ligesom vi fortsat kun har meget få elbiler. I mange andre lande foregår opvarmning og køling allerede ved brug af el, og det er dette skifte, der nu skal slå igennem i Danmark. At vi i Danmark ligger under gennemsnittet matcher ikke den danske selvopfattelse om at være førende på det grønne område, og det skal vi gøre noget ved,” siger Martin Bøndergaard og fortsætter:

”Den mest hensigtsmæssige måde at øge vores elektrificering er at stoppe favoriseringen af alternativerne til varmepumper i varmesektoren og fremme el- og brintbiler i transportsektoren, så Danmark får maksimal nytte af den grønne strøm”

Ifølge WindEurope vil andelen af elektricitet i EU’s energisystem være 51 pct. i 2050, hvis de nuværende politiske planer og ambitioner følges til punkt og prikke.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf