Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2018 Fire selskaber deler nye testpladser i Østerild og Høvsøre

08.10.18

Fire selskaber deler nye testpladser i Østerild og Høvsøre

Foto: Bent Nielsen

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har netop fundet vinderne af udbuddet af de fire nye testpladser til prototypevindmøller, samt et udbud af en eksisterende testplads. Udvidelserne af testcentrene for vindmøller i Høvsøre og Østerild blev vedtaget i sommer og medfører, at hvert testcenter udvides med to nye pladser. 
 
Udbuddet har kørt siden august, og fremadrettet vil Siemens Gamesa og Envision Energy hver få en ekstra testplads på Østerild. I Høvsøre får GE Renewable Energy sin første plads i Danmark, mens Siemens Gamesa får den anden nyetablerede testplads. Vestas har vundet udbuddet af den eksisterende plads i Høvsøre. 
 
Samlet set betyder udvidelserne, at de danske testfaciliteter udvides fra 12 til 16 pladser, der nu besættes af aktører fra hele verden. 
 
”Det er meget glædeligt, at DTU på kort tid og meget effektivt har leveret på Folketingets ønske om at udvide de danske testfaciliteter for prototypevindmøller. Denne og fremtidige udvidelser er særdeles vigtige i bestræbelserne på at udvikle Danmarks position som førende på vindområdet, og tiltrække virksomheder til Danmark,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien og fortsætter:
 
”De unikke danske testfaciliteter tiltrækker en række udenlandske vindmølleproducenter som GE, Nordex og Envision. At de foretager storskalatest i Danmark er rigtig godt for aktørerne i den danske vindindustri, der på den måde får en endnu bedre adgang til de store globale vindmølleproducenter.”
 
Samlet set modtog DTU 11 ansøgninger om at etablere testvindmøller på de fem udbudte testpladser. Den store interesse betyder, at nogle virksomheder derfor ikke får deres behov for test opfyldt via de to testcentre og i samarbejde med DTU.
 
”Det er overraskende, at efterspørgslen har være så stor. Det understreger vigtigheden af, at vi i Danmark løbende sikrer, at der er adgang til testpladser og at der er nok af dem. Dette er et afgørende element i at fastholde virksomhedernes investeringer i Danmark,” siger Jan Hylleberg.
 
 
Unikke testfaciliteter
Udvidelserne af Østerild og Høvsøre betyder, at der i hvert testcenter kommer yderligere to pladser samtidig med, at der er skabt mere plads i højden. På Østerild vil det på syv ud af ni pladser fremadrettet være muligt at teste vindmøller på op til 330 meters højde, mens totalhøjden i Høvsøre på de seks ud af syv pladser hæves til 200 meter. 
 
”De danske testpladser er helt unikke, da de byder på vindforhold, der minder om dem, man finder på havet, og dermed egner sig godt til at teste de kommende generationer af havvindmøller, der vil blive større end nutidens havvindmøller. Samtidig er testpladserne unikke på grund af det tætte samarbejde med eksperterne på DTU Vindenergi,” siger Jan Hylleberg. 
 

Baggrund

Siden 2016 har der været dialog mellem Vindmølleindustrien, DTU og myndighederne om behovet for udvidelse af de danske testfaciliteter. Dette skyldtes et tiltagende behov for test af kommende generationer af vindmøller. I januar 2017 kom regeringen med et konkret forslag til udvidelse og i marts samme år blev forligskredsen bag Østerild enige om at lave udvidelsen. I juni 2018 blev loven vedtaget med effekt fra 1. juli 2018. I august 2018 sendte DTU de fire nye testpladser i udbud sammen med udbud af en eksisterende plads på Høvsøre. I alt modtog DTU 11 kvalificerede bud.

Fordeling af pladser

Østerild vil fremadrettet bestå af 9 testpladser.
 • 1: EDF GE-Alstom
 • 2: Vestas
 • 3: Vestas
 • 4: Vestas
 • 5: Envision Energy
 • 6: Siemens Gamesa
 • 7: Siemens Gamesa
 • 8 (ny plads): Siemens Gamesa
 • 9 (ny plads): Envision Energy
Høvsøre vil fremadrettet bestå af 7 testpladser. 
 • 1: (ny lejer) Vestas
 • 2: Vestas
 • 3: Siemens Gamesa
 • 4: Nordex
 • 5: Siemens Gamesa
 • 6 (ny plads): Siemens Gamesa
 • 7 (ny plads): GE Renewable Energy

Læs mere

Læs pressemeddelelse fra DTU her på www.vindenergi.dtu.dk

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf