Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2018 Danmark blandt de største vindmøllemarkeder i første halvdel af 2018

14.09.18

Danmark blandt de største vindmøllemarkeder i første halvdel af 2018

Europa kan se frem til en årlig gennemsnitlig udbygning med 17,4 GW vindenergi de kommende fem år. Det fremgår af en ny fremskrivning fra WindEurope, der også viser, at Danmark var det tredjestørste marked for både land- og havvind i første halvdel af 2018. 
 
Med 202 MW landvind samt 28 MW havvind nettilsluttet i første halvdel af 2018, er Danmark Europas tredjestørste marked i hver af kategorierne. Sammenlagt er Danmark det femtestørste marked i Europa i årets første seks måneder. 

I Danmark var der en mærkbar udbygning med landvind frem mod udløbet af 25-øren (hidtidig tilskudsordning, red.) den 21. februar i år. Samtidig blev fire test-havvindmøller ved Nissum Bredning nettilsluttet i begyndelsen af året.
 
Hvor stor udbygningen med vindenergi bliver de kommende år er dog mere usikkert, forklarer Martin Risum Bøndergaard, politik- og analysechef i Vindmølleindustrien:
 
”I november forventer vi resultatet af det første teknologineutrale udbud, hvor sol og vind skal konkurrere om at opnå tilskud til at installere ny, grøn elproduktionskapacitet i 2019 og 2020. Igen i 2019 vil vi have et udbud, der vil definere udbygningen i de to følgende år.”
 
”Det betyder konkret, at der vil være et hul i udbygningen med landvind i Danmark på godt et år fra først i 2018 til først i 2019.  På havet vil vi se nettilslutningen af Horns Rev 3 i 2019 og i 2020 idriftsættelse af Vesterhav Syd og Nord. De tre havmølleparker er tilsammen godt 750 MW.”

87 GW på fem år
 
WindEurope forventer, at der for 2018 og frem til og med 2022 vil blive opstillet sammenlagt 87.000 MW vindenergi i Europa. Her af som minimum 2.500 MW allerede projekteret til at blive installeret uden tilskud, men med de rette forudsætninger vil denne tendens hurtig tage til.
 
”Hvis ellers politikerne sikrer en meningsfuld CO2-pris og fjernelse af flaskehalse i elnettene i og imellem lande, så er der ingen tvivl om, at enden på tilskud til vindenergi hastigt nærmer sig. Det skyldes en række faktorer, herunder ikke mindst de faldende priser på vindteknologien. Hvad vi dog mangler i mange europæiske markeder, er en politisk køreplan, der skal muliggøre, at udbygningen med vedvarende energi kan fortsætte efter 2020,” siger Martin Risum Bøndergaard og fortsætter:
 
”Med energiaftalen har vi i Danmark vores på det tørre, men en række store markeder mangler fortsat en 2030-plan. Selvom 87 GW på fem år er meget flot, så er der helt sikkert behov for at tempoet skrues op på længere sigt, hvis Europa skal leve op til Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til helst 1,5 og maksimalt 2 grader.”

Læs rapporten

Rapporten fra WindEurope kan findes her.

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf