Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2017 Vindmølleindustrien: Største jobskabelse i 8 år

12.06.17

Vindmølleindustrien: Største jobskabelse i 8 år

5,8 pct. flere medarbejdere kunne i 2016 stemple ind i den danske vindmøllebranche sammenlignet med 2015, og jobskabelsen er dermed den største siden 2008. Det viser Vindmølleindustriens årlige branchestatistik, der netop er udkommet. Den viser også, at branchen vækster på alle parametre i 2016.
 
2016 var et travlt år i den danske vindmøllebranche, hvilket bl.a. ledte til ansættelsen af 1.713 nye medarbejdere.  Eksporten steg sidste år med 16 pct. til 55,6 mia. kr., og omsætningen steg med mere end 9 mia. kr. Medregnes bidrag fra energiselskabernes vindaktiviteter var omsætningen sidste år 118 mia. kr., og branchen beskæftigede 33.000 medarbejdere. Dermed var året det bedste, siden branchen toppede inden finanskrisen.
 
”De flotte tal for 2016 understreger, at vindmølleindustrien er en vigtig vækstmotor for Danmark, og at udlandet i den grad efterspørger de produkter og løsninger, som branchen er verdenskendte for at levere,” siger adm. direktør for Vindmølleindustrien, Jan Hylleberg og uddyber:
 
”Vindmølleindustriens mange virksomheder kan i den grad mærke stigende global konkurrence, og derfor er jeg glad for at se, at vi er tilbage med en tiltagende eksport i 2016 efter et skuffende 2015, og at vi nu næsten er tilbage på niveau med rekordårene fra 2008-2009.”
 
2015 bød på et markant fald i eksporten, og derfor stiger eksporten ekstraordinært i 2016. Svaret i væksten skal bl.a. findes i tiltagende eksport til Holland og Storbritannien, der er henholdsvis tredoblet og fordoblet fra 2015 til 2016.

Læs også: Vind sikrer mange produktionsarbejdspladser i Danmark

Vækst rammer bredt
Vindmølleindustrien er til stede i hele Danmark, og i 2016 steg antallet af beskæftigede i alle regioner. Væksten i antal medarbejdere var størst i Region Nordjylland med 13,9 pct. og i Region Sjælland med 9,7 pct. Midtjylland er fortsat den region, hvor branchen betyder mest for jobskabelsen med godt 12.500 medarbejdere ansat i vindmøllebranchen, svarende til 4 pct. af alle privatansatte i regionen. På landsplan er tallet 2,2 pct.

”4 ud af 5 job er vest for Storebælt, og derfor kan man ikke undervurdere vigtigheden af vindmøllebranchen for væksten særligt i de vestdanske regioner. Jeg ser selvfølgelig gerne, at vi løbende tilpasser virksomhedernes vilkår, så væksten kan fortsætte,” siger Jan Hylleberg.

Vindmøllebranchen udgør 4,1 pct. af den totale danske eksport, mens knap 7 pct. af den samlede vareeksport fra Danmark er vindmøllerelaterede produkter. Dette resultat placerer igen i 2016 Danmark på en førsteplads, da Danmark, ifølge branchestatistikken, er det EU-15 land, hvor den største andel af den samlede eksport kommer fra vindmøllerelaterede produkter.  

_________________________________________________________________________

Hovedtal
  • Omsætningen i vindmøllebranchen steg fra 2015 til 2016 med 10,8 pct. til 118,1 mia. kr.
  • Omsætningen pr. årsværk er på højeste niveau siden 2009 på 3,1 mio. kr.
  • Vindmøllebranchen beskæftigede i 2016 32.898 årsværk inkl. energiselskaber.
  • Antallet af fuldtidsbeskæftigede er steget uafbrudt siden 2013, og sted sidste år med 6,2 pct.
  • 2,2 pct. af de privatansatte i Danmark arbejder i vindmøllebranchen.
  • Eksporten steg fra 2015 til 2016 med 16 pct. og endte på 55,6 mia. kr.
  • Vindmøllebranchen står for 4,1 pct. af den samlede danske eksport.
  • Eksporten af vindmøllerelaterede produkter udgør 6,9 pct. af den samlede vareeksport.
  • Tyskland er det største eksportmarked for dansk vindmølleeksport og aftager 31 pct., efterfulgt af Holland og Storbritannien. USA er vindmøllebranchens femtevigtigste eksportmarked.

Find alle tal & grafer

Bag om metoden

Vindmølleindustriens branchestatistik er udarbejdet af DAMVAD Analytics på baggrund af data fra Danmarks Statistik og SKAT. Statistikken omfatter alle virksomheder, der arbejder med vindenergi i Danmark og indeholder både varer og tjenesteydelser. Statistikken har desuden et mere detaljeret fokus på vindbranchen end lignende statistikker

Den fulde metode for udarbejdelsen kan findes her.

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf