Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2017 Vindmølleindustrien ønsker mindre tilskud og flere vindmøller for pengene

14.08.17

Vindmølleindustrien ønsker mindre tilskud og flere vindmøller for pengene

Regeringen og energiforligskredsen træder nu sammen for at diskutere udbygningen med landvind og sol frem mod 2020. Regeringen foreslog inden sommer at afsætte 1,3 mia. kr. over 20 år for at udbygge med sammenlagt 200 MW landvind eller sol i 2018 og 2019. Et nyt forslag fra Vindmølleindustrien viser, at man for bare 0,2 mia. kr. kan få den dobbelte kapacitet i samme periode.

Til februar udløber den gældende tilskudsordning til landvind, og der skal derfor findes en ny ordning, der skal gælde frem mod 2020, hvor en ny energiaftale skal træde i kraft. I den forbindelse lægger Vindmølleindustrien et forslag frem, der markant vil mindske regningen for den grønne omstilling, og som samtidig vil sikre mere grøn energi fra landvindmøller og/eller solceller.

”Regeringen skal have ros for, at afsætte 1,3 mia. kr. over 20 år. Det er et beløb, som man med vores model kan få rigtig meget grøn omstilling for, og derfor er det også mit budskab, at vi skal have mere for pengene. Hvis Folketinget er villig til at bruge den model, som vi nu lægger frem, vil vi få dobbelt så meget landvind de næste par år samtidig med, at det vil koste mindre for Hr. og Fru Danmark,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

”Vi arbejder benhårdt på at blive fri for tilskud, og med vores forslag får skatteborgerne i værste fald dobbelt så meget sol og vind for den halve pris, og i bedste fald så meget mere, at der frigøres over 1 mia. kr. til fremtidige investeringer, hvilket jeg anbefaler, at Folketinget benytter sig af,” siger Jan Hylleberg.

Model kendes fra havvind
Konkret har regeringen i deres udspil fra før sommer lagt op til, at risikoen i elprisens udvikling fuldt ud skal bæres af ejerne af vindmøllerne (via et fast tillæg oven på markedsprisen). Vindmølleindustriens model foreslår, at staten påtager sig denne risiko, og betaler en garanteret afregning. Den model som Vindmølleindustrien foreslår bruges bl.a. i Tyskland, England og Holland, og er desuden brugt ved de succesfulde danske havvindudbud, hvor priserne er faldet markant mere end ventet.

”Det er selvfølgelig Folketinget, der vedtager, hvilken model, der skal bruges, og vi er klar til den konkurrence, der vil være fremadrettet, men vi synes samtidig, at prisen for samfundet og skatteborgerne skal så langt ned som muligt, og vi samtidig kan komme væk fra tilskud så hurtigt som muligt,” siger Jan Hylleberg.

Besparelsen for skatteborgerne vil med Vindmølleindustriens forslag være mellem 0,7 og 1,1 mia. kr. afhængig af elprisens udvikling fremadrettet. Med regeringens model vil gennemsnitstilskuddet over levetiden ifølge Vindmølleindustriens beregninger være 9 øre/kWh, mens det med Vindmølleindustriens forslag med en garanteret afregning vil være på i gennemsnit 2 øre/kWh. Figuren viser, hvor stor omkostningen er pr. kWh for projekter etableret i 2019.

Forligskredsen bag energiaftalen mødes 15. august for at diskutere afløseren for den nuværende tilskudsmodel til landvind.

Læs mere

Læs notat fra Vindmølleindustrien med detaljer om, hvordan Danmark får mest sol og vind for pengene

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf