Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2017 Uambitiøst regeringsudspil slækker på grønne ambitioner

29.06.17

Uambitiøst regeringsudspil slækker på grønne ambitioner

Regeringen lægger op til at introducere et nyt udbudssystem for vind og sol i 2018-2019. Får regeringen sin vilje, vil det være et markant tilbageslag for den grønne omstilling, herunder især udbygning med landvind. Det mener Vindmølleindustrien, der opfordrer til, at Folketinget hæver ambitionerne.

Regeringens ambition er at afsætte 1,3 mia. kr. over 20 år til projekter, der vinder udbud i 2018-2019. Beløbet vurderes at række til sammenlagt ca. 200 MW ny landvind, og dermed vil regeringen mere end halvere tempoet i den grønne omstilling. Alene på landvind er der i de forgangne fem år i gennemsnit opstillet ca. 215 MW landvind årligt.

”Det er meningsløst, at regeringen på denne måde bremser den grønne omstilling, især med tanke på, at regeringen vil nå mindst 50 pct. vedvarende energi i 2030. I dag er det tal 8 pct. for vind og sol sammenlagt, så det vi har brug for, er en fastholdelse af udbygningstempoet og ikke en opbremsning,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

Udspillet fra regeringen kommer så tilpas sent, at forhandlingerne om det endelige indhold formentlig vil komme på den anden side af sommerferien, og den første udbudsrunde først vil kunne afholdes sent i 2018 med opstilling af vindmøller i 2019. Dermed ser mindst et års stilstand for vindmøllebranchen ud til at være uundgåelig.

”Det er stærkt utilfredsstillende over for aktørerne i sektoren, og den grønne omstilling, at der skulle gå så længe, før der kom et regeringsudspil, og at det er med så lavt et ambitionsniveau. Jeg håber, at de partier, der ønsker en reel grøn omstilling, vil være med til at forbedre indholdet, når de sætter sig til forhandlingsbordet,” siger Jan Hylleberg.

Et lille plus skal regeringen dog have for at lave en overgangsordning for de landvindmølleprojekter, der pt er sat på pause grundet langstrakt sagsbehandling i klagenævnene.

”Det er godt, der kommer en overgangsordning, men det giver ikke mening, at denne ret kun gælder for projekter, der er godkendt af kommunerne inden 1. januar 2017. Det er en underlig særbehandling i forhold til de projekter, som kommunerne har godkendt i foråret eller er ved at lægge sidste hånd på,” siger Jan Hylleberg.

Læs også: Danske landvindmøller runder 4 GW i samlet kapacitet

Dyr og utaktisk tilskudsmodel
Til Børsen oplyser energiminister, Lars Chr. Lilleholt, at regeringen agter at afsætte 1,3 mia. kr. (samlet tilskudsudgifter over 20 år til projekter, der vinder udbud i 2018 og 2019) i konkurrence mellem sol, landvind og havvind (åben-dør). Dermed kan ingen af teknologierne vide hvilket marked, der vil være i de kommende to år. Hvis man antager, at landvind løber med hele puljen, vil udbygningen, som vi kender den, mere end halveres. Dermed er ambitionerne ikke tilstrækkelige til at opretholde sund konkurrence, understreger Jan Hylleberg.

”Regeringens udspil er så pauvert, at det ikke engang kan rumme de vindmølleprojekter, som allerede er godkendt af kommunerne, eller som er på vej til at blive godkendt. Det er grøn omstilling, som lokaldemokratiet i kommunerne ønsker, men som regeringen nu spænder ben for, fordi projekterne ikke kan gennemføres i tide, eller at mængderne overstiger regeringens ambitioner, der kun rækker til ca. 200 MW vindenergi.”

Vindmølleindustrien har tidligere påpeget, at regeringens ønske om teknologineutral konkurrence mellem de tre teknologier ikke harmonere med energisystemets behov for en pallette af forskellige teknologier, og at ønsket om et tilskudsdesign baseret på pristillæg er væsentlig dyrere (op til 650 mio. kr.) end en model med fast afregning.

Læs også: Energikommissionen gør landvind 650 mio. kr. dyrere end nødvendigt

”Det er som udgangspunkt sundt med flere teknologier i energisystemet, der supplerer hinanden og ikke bare den ene teknologi, der viser sig at være billigst på et givent tidspunkt. Dette vil være værd at diskutere politisk, ligesom det vil være naturligt, at vælge den form for tilskudsmodel, der minimerer risikoen for investorerne, er billigst for skatteborgerne, og som understøtter danske styrkepositioner. Det gør regeringens udspil ikke – nærmest tværtimod,” siger Jan Hylleberg.

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:

Sagen kort

Den nuværende tilskudsmodel til landvind udløber 21. februar 2018, og derfor har regeringen, siden den trådte til, arbejdet med at finde en ny model. Dette blev bl.a. bekræftet ved Vindmølleindustriens konference ’Landvind i en ny virkelighed’ den 21. februar 2017. Siden har energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) lovet, at der inden sommerferien ville komme en løsning. Dette har dog trukket så meget ud, at det ikke vil være muligt at lave politiske forhandlinger på denne side af sommeren, og at der derfor først kommer en afklaring efter sommeren.

Der er opstillet godt 4100 vindmøller på land i Danmark med en samlet kapacitet på 4 GW. I de kommende år vil en række gamle møller blive taget ned, og dermed vil produktionen fra danske møller også falde, hvis ikke der kommer nye vindmøller op.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf