Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q3 2017 Teknologineutral konkurrence er risikabel vej

29.06.17

Teknologineutral konkurrence er risikabel vej

Regeringens ønske om teknologineutrale udbud bryder med en tradition om en klar energipolitik i Danmark, og vil gøre den danske grønne omstilling til et risikabelt eksperiment, mener Vindmølleindustrien.

Tankerne om teknologineutral konkurrence går mange år tilbage, og får regeringen sin vilje, kan tankeeksperimentet gå hen og blive til virkelighed i Danmark. Der er i dag begrænsede erfaringer med teknologineutrale udbud, hvilket energiminister Lars Chr. Lilleholt er klar over.

"Efter regeringens opfattelse bliver teknologineutrale udbud et helt centralt element i forbindelse med diskussion om det kommende energiforlig. Derfor er det nødvendigt at høste nogle erfaringer først,” siger ministeren til EnergiWatch.

Dermed ligger det fast, at regeringen ønsker, at de kommende år frem mod 2020, hvor næste energiaftale starter, skal være et energipolitisk eksperiment.

”Vi bakker op om, at der skal være konkurrence, og at tilskuddet til landvind skal så langt ned som muligt. Det er også derfor, at vi foreslår, at man laver konkurrence for hver teknologi alene, sådan som vi har det i dag på havvind, som er blevet markant billigere i konkurrence med sig selv,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien.

Læs også: Uambitiøst regeringsudspil slækker på grønne ambitioner

Vindmølleindustrien fastholder, at det vil være bedst og billigst for den grønne omstilling i Danmark, hvis Danmark gør som Tyskland og har udbud for hver teknologi som hovedspor, og ved siden af vil introducere teknologineutralitet i begrænset omfang, sådan at erfaringer kan indsamles.

Nedenfor er ni udfordringer ved teknologineutralitet, hvoraf regeringen kun har forholdt sig til nr. 4 og leveret et svar.

  1. Forskellig produktion: Hvordan indregnes teknologiernes forskellige fuldlasttimer? 1 MW landvind producerer tre gange flere kWh pr. MW end sol.
  2. Forskellig udviklingshorisont og -omkostninger: Det er betydeligt hurtigere, billigere og mindre risikofyldt at udvikle et solprojekt end et landvindprojekt og herfra endnu dyrere og omkostningstungt at udvikle et havvindprojekt.
  3. Forskellig installationshorisont: Havvind 4-5 år fra buddato, landvind og sol 1-2 år fra bud. Det er ikke lige konkurrence.
  4. Standardisering af nationale regler: Her foreslår regering at ensrette regler omkring køberet, værditab, grøn ordning, garantiordning og nettilslutningsregler.
  5. Standardisering af kommunale særregler: krav om lokale fonde og arbejdspladser, krav om opkøb af gamle møller og ejendomme, særlige højde- og afstandskrav etc. Uden opgør hermed er det en illusion at tale om fair og lige konkurrence på tværs af kommuner og teknologier.
  6. Eksternaliteter: Foruden værditab er der også andre eksternaliteter som bør overvejes ikke mindst ift. arealanvendelse af landbrugsjord til solceller. I hvilke situationer er det ønskeligt og hvad er klimaeffekten (ILUC)?
  7. Den grønne omstilling har brug for både vind og sol: Hvor længe kan man vælge kun at tage den billigste teknologi? Og tror man stop-go-udvikling for de enkelte teknologier skaber en sund branche med en mangfoldighed af aktører til at billiggøre teknologierne og konkurrere priserne ned?
  8. Udvikling af næste generation af vedvarende energi: Hvis alle lande valgte at lave teknologineutrale udbud, ville det udelukkende være den billigste teknologi der blev bygget. Dermed ville incitamentet til at udvikle ny og bedre teknologi forsvinde, da der ikke ville være sikkerhed for et marked til produkterne. En bred anvendelse af teknologineutrale udbud vil dermed også betyde, at fx næste generation af havvindmøller aldrig ville blive udviklet.
  9. Energipolitikken som dansk vækstmotor: Danmark er vindenergiens hjemland, og 33.000 danskere, eller 2,2 pct. af den private arbejdsstyrke, er direkte beskæftiget af branchen. Vindmølleindustrien tror og håber at landvind vil være billigere end sol, men det er usikkert og Folketinget må derfor beslutte om man vil kunne leve med en situation, hvor der risikere ikke at være noget hjemmemarked for vindindustrien.

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf